tiistai 16. syyskuuta 2008

Kysymyksiä ja vastauksia

Ohessa dosentti Johan Bäckmanin vastauksia erään virolaisen lehtimiehen kirjallisesti esittämiin kysymyksiin:

 

Mikä sai teidät kirjoittamaan kirjan Pronssisotilaan tapahtumista ja miksi näette Viron tulevaisuuden niin synkkänä?

 

Ryhdyin kirjoittamaan, koska pidin Tallinnan vapauttajien muistomerkin hävittämistä ja Pronssisoturi-patsaan kaatamista käänteentekevänä tapahtumana Euroopan historiassa. Se osoitti, että Viron hallitus on sotatilassa venäläisiä vastaan, jopa haudoissa makaavia vainajia vastaan. Viro rikkoi kansainvälistä oikeutta, sillä sen olisi pitänyt ensin neuvotella Venäjän kanssa hautojen avaamisesta. Uskon, että hautojen häpäisy oli maailmanhistoriankin mittakaavassa ennenkuulumattoman törkeä tapaus. Niinpä halusin tutkia asiaa lisää ja kirjoitin kirjani melko nopeasti. Mitä enemmän perehdyin asiaan, sitä enemmän järkytyin. Viro on epädemokraattinen Apartheid-yhteiskunta. Tietysti venäläiset ovat sortotoimien kohteina, mutta kuka tahansa, joka ei hyväksy Viron hallituksen järjetöntä politiikkaa, voi milloin tahansa joutua sortotoimien kohteeksi. Jokainen voi aistia, että Viron yhteiskunta on sairas.


Monia virolaisia varmasti ihmetyttää, millaiseksi Viroa kuvailette. Niinkuin Viro olisi 150 miljoonan asukkaan suurvaltio, joka kiusaa vähemmistöjään. Ja onhan Viro itsenäinen valtio, jolla on oikeus harjoittaa omaa, riippumatonta politiikkaansa. Miksi katsotte tarpeelliseksi kritisoida sitä, aivan kuin Venäjällä olisi oikeus sekaantua Viron sisäpolitiikkaan?

 

Minun kirjallani ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa. Venäjää ei pidä sekoittaa tähän. Minun mielipiteeni eivät ole venäläisten mielipiteitä. Kukaan venäläinen ei ole aikaisemmin esittänyt tällaisia mielipiteitä. Sen sijaan moni suomalainen on, kuten minun lisäkseni Leena Hietanen, Martti Turtola, Petri Krohn ja muut. Me suomalaiset tiedämme, että Neuvostoliitto ei koskaan "miehittänyt" Viroa. Venäläiset eivät ole analysoineet Viron tilannetta kovin syvällisesti. He ovat toistaneet yksinkertaisia fraaseja, kuten että vähemmistön oikeuksia poljetaan jne.

 

Virolla ei ole oikeutta hävittää hautamuistomerkkiä ja häpäistä vainajia, sillä kansainvälinen oikeus kieltää sen. Minulla on oikeus esittää Viron politiikkaa kohtaan kritiikkiä, koska olen riippumaton tutkija ja kirjailija. Viittaatte ilmeisesti siihen, että Venäjän sortaisi joitakin vähemmistöjään. Minä en ole vielä tutkinut asiaa, joten en osaa sanoa siihen mitään. 

Olette sanoneet mm., että Virosta puuttuu sananvapaus, että Viron itsenäisyyttä ei voida ottaa tosissaan ja että Virolla ei ole vapaasti muodostettua hallitusta. Oletteko edelleen tätä mieltä? Haluaisitteko mahdollisesti hieman perustella omia näkemyksiänne?

 

Virossa on mahdollisuus lausua mielipiteitä vain tietyissä rajoissa. Virossa ei ole yhtäkään tiedotusvälinettä, joka kertoisi suuren venäläisen vähemmistön mielipiteistä. Venäjänkielisetkin lehdet myötäilevät Viron virallista politiikkaa. Yhdessäkään lehdessä ei ole mahdollista sanoa, että hallitus käy sotaa venäläisiä lapsia ja koululaisia sekä haudoissa makaavia vainajia vastaan. Jos te painatte tämän lauseen lehteen, minä voin onnitella teitä. Mutta epäilen, että te ette voi painaa lehteen lausetta: Viron hallitus käy sotaa venäläisiä lapsia ja koululaisia sekä haudoissa makaavia vainajia vastaan. 

 

Viron hallitus on muodostettu epädemokraattisesti Apartheid-vaaleissa, joissa vain osalla veroa maksavista ja työtätekevistä, useimmiten syntyperäisistä maan asukkaista on äänioikeus. Lisäksi hyvin moni suhtautuu politiikkaan passiivisesti eikä äänestä, vaikka äänioikeus olisikin. Viron yhteiskunta on sairas. Apartheid-yhteiskunnan lehdistö ei mahdollista vapaata keskustelua ennen vaaleja. Niinpä vallassa pysyy aina sama klikki, tapahtuipa mitä tahansa. Tilanne on samanlainen kuin Konstantin Pätsin ja Johan Laidonerin aikana. Teidän yhteiskuntanne on autoritaarinen, jopa totalitaarinen. Ennen kaikkea se on sairas.

 

Koska olette suomalainen (jonka kotimaa on yhtälailla Venäjän naapurivaltio), olisi kiinnostavaa kuulla teidän arvionne siitä, millaiset voisivat olla hyvät naapurisuhteet Venäjän kanssa? Mikä on sellaisten suhteiden perusta, eikö vastavuoroinen kunnioitus olisi sitä? Uskon, että jokainen Venäjän naapurissa asuva kansa toivoo samaa, mutta tämä voi olla vaikeaa, jos Venäjä kohtelee naapureitaan kuin entisiä alusvaltioitaan.

 

Hyvät suhteet lähtevät siitä, että venäläisiä lapsia ei kiusata koulussa siksi että he ovat venäläisiä ja että venäläisillä lapsilla on oikeus tuntea itsensä venäläiseksi. Suomen ja Viron suurin ero tässä on siinä, että Suomessa venäläisiä lapsia kiusataan koulussa koulutovereiden taholta, mutta Virossa venäläisiä koululaisia kiusataan hallituksen taholta. Jonakin päivänä lapset kasvavat isoiksi ja silloin tulee maksun aika.

 

Viro on tehnyt kaikkensa saadakseen aikaan mahdollisimman huonot suhteet Venäjän kanssa. Itse asiassa Viron ja Venäjän välillä ei juurikaan ole mitään suhteita. Viro on tehnyt kaikkensa estääkseen normaalien suhteiden kehittymisen Venäjän kanssa. Tuntuu siltä, että tämä on Viron omasta mielestä sen tärkein tehtävä Euroopan unionissa ja Natossa. Viro ilmeisesti luulee, että Euroopan unioni on urheilukenttä, jossa kilpaillaan siitä, kuka parhaiten kykenee häiritsemään, kiusaamaan ja härnäämään Venäjää ja vetämään koko maailman Venäjää vastaan. Viro on aiheuttanut maailmassa siksi paljon hämmennystä. 

 

Millaista Venäjän ja naapurivaltioidensa kanssakäymisen tulisi olla, jotta maailma olisi parempi paikka?

 

Historiasta ei pitäisi esittää likaisia valheita, kuten esimerkiksi väittää, että Neuvostoliitto "miehitti" Viron. Tämä väite on selvä valhe, eikä kukaan itseään kunnioittava historioitsija, juristi tai politiikan tutkija voi pitää sellaista valhetta totena. Neuvostoliitto ei ole koskaan miehittänyt Viroa. Sen sijaan Viron poliitikot puhuvat "miehityksestä", jotta he voisivat kiusata venäläisiä lapsia kouluissa haukkumalla heitä "miehittäjiksi". Mitä sitten tapahtuu kun nämä lapset kasvavat isoiksi? Silloin tulee maksun aika, kuten ravintolassakin tulee lasku pitkän "juhlinnan" jälkeen. 

 

Mitä Venäjä merkitsee teille, millainen teidän henkilökohtainen suhteenne maahan on?

 

Venäjä on tärkeä historiallinen suurvalta ja merkittävä kulttuurikeskus maailmassa. Sen kansainvälinen asema on hyvin voimakkaasti kasvanut aivan parin viime vuoden aikana. 

 

Muistan, että vielä 10 vuotta sitten maailma oli erilainen. Venäjä oli kaaoksessa, Eurooppa ja Amerikka olivat järjestyksessä. Nyt tilanne on päinvastoin: Venäjän on stabiili, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat sekaisin: hallitukset kaatuvat, talous romahtaa. Jonakin päivänä voimme nähdä Yhdysvaltain hajoamisen. Venäjä on nyt stabiili toimija, joka vetää suurvaltoja puoleensa. Saksalla ja Ranskalla on erittäin hyvät suhteet Venäjään.

 

Samoin suhteenne Viroon kiinnostaa. Miksi pidätte Viron tasavaltaa Neuvosto-Viron jälkeläiseksi? Muulla maailmallahan ei ole sen suhteen ollut kysyttävää. 

 

Nykyinen Viro on tietysti Neuvosto-Viron seuraaja. Sen kaikki instituutiot, poliittinen järjestelmä, ihmiset, tavat ja käytännöt ovat suoraan neuvostoajalta. Näyttää kuitenkin siltä, että Viron "tasavalta" on perinyt vain kaikkein huonoimmat ominaisuudet Neuvosto-Virolta. 

 

Virolla ja Venäjällä on ollut omat historialliset riitansa, mutta minä uskon, että molempien valtioiden tulee ne jonain päivänä ratkaista. Virolaiset uskovat, että he ovat kärsineet kovasti Neuvostoliiton hallitessa, mutta ne ajat ovat onneksi ohi ja väistämättä jonain päivänä on aloitettava kanssakäyminen hyvien naapurisuhteiden mukaisesti. Eikö teitä haittaa, että teidän tekemisenne eivät auta parantamaan Viron yleistä tilannetta, vaan aiheuttavat pikemminkin turhia vastakkainasetteluja? Muutamat ihmiset syyttäisivät teitä varmasti paremminkin oman henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemisesta ja huomionkipeydestä, kuin tosissaanotettavien näkökantojen esittämisestä?

 

On totta, että monet virolaiset ovat kärsineet Neuvostoliiton aikana esimerkiksi stalinismin ansiosta. Mutta Neuvosto-Virossa siitä kärsivät myös monet venäläisetkin. Neuvostoliiton ajan terrorissa kärsivät monet kansallisuudet ja ihmiset, eivät yksin virolaiset. Venäläiset ovat kärsineet kaikkein eniten stalinismin ansiosta. Virolaiset kuitenkin ajattelevat, että vain heillä on oikeus kärsiä. 

 

En usko, että Viro ja Venäjä koskaan ratkaisevat riitaansa siitä, mikä on "oikea" tulkinta historiasta. Jos Virossa ei tehdä muuta kuin levitetään valhetta siitä, että Neuvostoliito "miehitti" Viron, ratkaisua ei ole olemassa. Valitettavasti elämä on opettanut, että jatkuvat riidat ratkaistaan aina lopulta raudalla ja verellä, ennemmin tai myöhemmin. Enkä tarkoita, että Venäjä hyökkää Viroon. Tarkoitan sitä, että voittaja on lopulta se, joka puhuu totta. 

 

Valtio, joka perustuu kokonaan valheelle siitä, että Neuvostoliitto "miehitti" Viron, ei voi jatkaa olemassaoloaan kovin pitkään. Valheelle ei voi rakentaa mitään pysyvää. Tämä on suurin syy sille, että Virolla ei ole tulevaisuutta. 

 

Olette kritisoineet myös Suomen historiaa ja suomalaisten käyttäytymistä suhteessa Venäjään Tarvitseeko suuri Venäjä tosiaan suojelua pieniä naapureitaan vastaan? Ja mitä pahaa suomalaiset ovat tehneet Venäjälle? Samoin olette kritisoineet sananvapautta ja ulkopolitiikkaa Venäjän- kysymyksissä myös Suomessa. Onhan Suomi ollut yksi Venäjän ystävällisimmistä naapureista jälkeen Toisen Maailmansodan - eikö olekin niin?

 

Suomella oli toisen maailmansodan jälkeen hyvät suhteet Venäjään vain Kekkosen aikana. Suomi oli Kekkosen aikana normaali valtio. Silloin ilmapiiri oli hyvä, eikä ihmisten täytynyt koko ajan pelätä. Tänä päivänä ilmapiiri on myös Suomen kannalta todella huono, koska Viron johdossa istuvat provokaattorit tekevät kaikkensa ärsyttääkseen Venäjää. He luulevat, että Venäjän ärsyttäminen ja kiusaaminen on tehtävä, jota EU ja Nato odottavat heiltä. 

 

Mitä pahaa suomalaiset ovat tehneet Venäjälle – paljonkin pahaa. Suomi liittoutui natsi-Saksan kanssa ja hyökkäsi Neuvostoliittoon kesällä 1941. Suomalaiset rakensivat Itä-Karjalaan 1941-44 keskitysleirejä tuhotakseen venäläistä väestöä. Tämä oli holokaustiin rinnastettava kansanmurha. Itä-Karjalassa venäläiset pakotettiin kantamaan punaista käsivarsinauhaa ja heidät suljettiin Petroskoin keskitysleireihin, jotka käytännössä olivat ghettoja. Lisäksi suomalaiset piirittivät Leningradia yhdessä saksalaisten kanssa. Tämä aiheutti 1,5 miljoonan ihmisen kuoleman. Tämä on ikävä totuus. Valitettavasti suomalaiset eivät ole tässä osoittaneet mitään katumusta.

 

Suomessa oli paljon revansistista mielialaa 1990-luvulla, mutta tilanne on nyt helpottunut. Suomessa esimerkiksi vaadittiin "Karjalaa" takaisin jopa kenraalien toimesta. Se oli hyvin vaarallista, koska Venäjällä sana "Karjala" ymmärretään paljon suuremmaksi alueeksi. Siellä ei kukaan ymmärrä, että suomen kielen sana "Karjala" tarkoittaakin useimmiten Karjalankannasta, joka taas venäläisille ei ole mikään "Karjala". 

 

Koska olette ennustaneet, että Viron olemassaolo katoaa kymmenen vuoden päästä, niin millaisena näette yleistä maailmanpoliittista tilaa kymmenen vuoden päästä`? Mikä tulee olemaan päällimmäinen paradigman muutos maailman turvallisuusasioissa, millaisia muutoksia maailmassa tulee tapahtumaan? 

 

Viron olemassaolo itsenäisenä valtiona ei ehkä ole enää taloudellisesti kannattavaa siinä vaiheessa. Voi myös olla, että elämä helpottuu, jos Viro vapautuu Apartheid-hallituksestaan. Viro on nyt hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin missä Pätsin hallinto oli. Kun nykyinen tilanne vielä jatkuu, Viron Apartheid-hallinnolla on enää hyvin vähän kannatusta. 

 

Venäjä voimistuu. Venäjän on jo nyt hyvin voimakas ja sillä on varaa sanella muulle maailmalle ohjeita ja vaatimuksia. Venäjää ei vähääkään haittaa se, että se katkaisee suhteet Naton kanssa ja katkaisee WTO-neuvotelut. Venäjä ehdotti sitä jopa itse. Gruusian tapaus opetti, että Venäjä toimii päättäväisesti ja täydellisesti. 

 

Venäjällä on erittäin hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, Saksaan, Ranskaan. Putin on erittäin hyvä ystävä George W. Bushin kanssa. Bush on kehunut Putinia paljon. Putin kuulemma opettaa Sarkozylle judoa. Tällaisessa maailmassa Virolla ei ole mitään merkitystä.

 

Te puhutte kirjassanne myös Viron historian lopusta. Historian lopun teoriasta puhui myös Francis Fukuyama, joka uskoi, että Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, voittaa läntinen demokratia puolelleen puoli maailmaa ja siihen loppuu historia. Nykyään hän itsekin on perunut teorioitaan ja niitä ei oteta tosissaan. Ettekö te siis ole historian loppumisen kuuluttamisella hieman ajasta jäljessä?

 

Olen puhunut vain Viron historian lopusta. Pronssisoturin kaatamisen ja hautojen häpäisyn jälkeen Viro ei ole enää kehittynyt, vaan taantunut. Viron historia on jo loppunut. Monen mielestä Viroa ei nyt ole olemassa.

 

Fukuyama on oikeassa siinä, että liberaali länsimainen demokratia on nyt voittanut. Suurta ideologioiden välistä kamppailua ei enää ole olemassa. Venäjä edustaa länsimaista liberaalia demokratiaa ja markkinataloutta. Venäjän ja Viron konfliktin suurin syy johtuu siitä, että Viro on eräänlainen jäänne fasismista.

 

Miksi olette ajoittaneet kirjan ilmestymisen juuri Puna-armeijan Tallinnan miehittämisen päiväksi? Millä kielillä kirja ilmestyy ja millaiselle kohderyhmälle se on suunnattu? Ja onko teillä joskus suunnitelmissa kirjoittaa historiasta myös ilman Neuvosto-Venäjän näkemysten esittämistä?

 

Punainen Armeija ei ole koskaan "miehittänyt" Tallinnaa. Ensinnäkin Punaisen Armeijan nimi muutettiin Stalingradin jälkeen neuvostoarmeijaksi. Neuvostoarmeija vapautti Tallinnan 22.9.1944. Kysymys oli siitä, että Tallinna ja Viro vapautettiin fasistimiehityksestä. Kuten tiedetään, teillä oli silloin natsivalta. Teillä oli myös oma virolainen natsihallitus, jota johti Hjalmar Mäe. Virolaiset pyövelit tappoivat kaikki juutalaiset ja mustalaiset, mistä Viro sai kunniamaininnan "Judenfrei". Neuvostoarmeija lopetti fasismin Viron alueella. Siksi 22.9. on Tallinnan vapauttamisen vuosipäivä, kuten itsekin hyvin tiedätte. On totta, että Otto Tief oli koonnut pienen ryhmän, jota hän kutsui hallitukseksi. He olivat myös vetäneet lipun torniin. Mutta tämä ei poista sitä tosiseikkaa, että neuvostoarmeija vapautti Viron fasistimiehityksestä. Sitä paitsi suurin osa niistä, jotka saapuivat Tallinnaan, olivat Eestiläisen armeijakunnan virolaisia sotureita. Pronssisoturi-patsas esittääkin juuri virolaista neuvostoarmeijan soturia. Nuo samat virolaiset sotilaat jatkoivat aina Latvian Kuurinmaalle saakka, missä virolaiset voittivat latvialaiset fasistit ja panivat toiselle maailmansodalle pisteen. Syyskuun 22. päivä on tärkein päivä Viron historiassa. Älkää unohtako sitä! Sitä paitsi tuona päivänä kymmenet, jopa sadat tuhannet ihmiset tuovat kukkia Pronssisoturin luokse. Luulenpa, että suunnitelmissa olevalle "Vapaussodan" muistomerkille ei koskaan tuoda niin paljon kukkia.


Tilaa Pronssisoturi-kirja osoitteesta pronssisoturi@gmail.com

18 kommenttia:

Väino kirjoitti...

Sanotte, että Neuvostoliitto ei ole koskaan "miehittänyt" viroja. Tuntuu siitä, että te ette tiedä sanan miehitys (occupation) tarkoitusta. "Occupation" on toisen maan armeijan viipyminen jonkun toisen maan aluella, vastoin viimein mainitun kansan tahtoja. Se on aina lyhytaikainen, ja voi olla myös oikeudenmukainen kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Virossa miehitys muuttui annektoinniksi (annection), kun Viro liittetin väkivaltaisesti Neuvostoliittoon. (ja se on kiellety kans. oik. muk.).
Kirjoitatte, että neuvostoarmeija vapautti viron fashismista. Se voi olla osaltain tottakin,ei sitää kukaan kieltää, mutta miksi ne sitten "unohtivat" mennä takaisiin kotiin?
Miksi ette kerro siitä ensimäisestä miehityksestä, 1940, kun Punaarmeija miehytti Viron?

Väino kirjoitti...

Herra Bäckman, olette monta kerta maininut, että Virossa kiusataan, tai sortetaan venälaisiä, muttei ole koskaan sanonut yhtään konkreettista tapausta. Se on sitä samaa demagogiaa, mikä tulee Moskovasta, siitä lähtien, kun Viro itsenäistyi. Sanokaa yksi tapaus, ketää ja miten on kiusattu.Ihan hyvin voin mä väittä, että Suomessa kiusataan intiaaneja, vaikkei intiaaneja siellä asukaan.
Jos jonkun oikeuksia rikotaan, tai jotakunta kiusataan, niin hän voi aina valittaa oikeudeen. Ja jos Viron oikeudet eivät tyydyttää, niin hän voi mennää Euroopan asti.Ei tarvitse levittää valheita noin vain.

Karjala takaisin kirjoitti...

"Sen sijaan moni suomalainen on, kuten minun lisäkseni Leena Hietanen, Martti Turtola, Petri Krohn ja muut."

Jotenkin minusta tuntuu, että Turtola ei ole ihan oikeassa seurassa. Turtolan näkemykset ovat Virossa (osin aiheesta, osin aiheetta) kiisteltyjä, mutta ei Turtola sentään ihan sekopää ole.

Johan Bäckman kirjoitti...

"Miehitys" tarkoittaa vihamielisen armeijan suorittamaa valloitusta. Virossa ei ollut mitään tällaista. Puna-armeija tuli maahan kahdenvälisten sopimusten perusteella tukikohtiin. Aluksi tukikohdissa puna-armeija suhtautui virolaisiin äärimmäisen korrektisti. Myöhemmin Viron armeija liitettiin puna-armeijaan ja upseeristo vannoi valan Stalinille. Viron armeijaa ei siis tarvinnut riisua aseista, puhumattakaan, että se olisi ampunut laukaustakaan. Mikä ihmeen miehitys? Kyllä virolaisten historian tuntemus on uskomattoman huono.

Kyllä kouluissa kiusataan lapsia esim. juuri opettamalla, että Neuvostoliitto "miehitti" Viron. Tällaisten valheiden opettaminen on hyvin loukkaavaa lapsia ja heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan kohtaan.

Virossa kukaan ei voi valittaa asioistaan oikeuteen, koska heti alkaa vaino eli pogromi. Silloin tulee vaikeuksia työpaikalla, vaikkapa potkut, ja lisäksi myös vaimon ja miehen työpaikka on vaarassa. Hyvät virolaiset, kyllä minä tiedän, miten teidän yhteiskuntanne toimii! Kun vähänkin joku asettaa politiikkanne kyseenalaiseksi, niin vaikeudet alkavat heti.

Väino kirjoitti...

Bäcman:"Viron armeijaa ei siis tarvinnut riisua aseista, puhumattakaan, että se olisi ampunut laukaustakaan. Mikä ihmeen miehitys?"
*
Siis teidän logikkaan mukaan ei ollut Natsi Saksan miehitystä Euroopassakin?, kun esim. Beneluxin maissa ja muuallakin ei ammutu laukaustakaan.
2. Kyllä kaikki sen tietävat että puna-armeija tuli maahan kahdenvälisten sopimusten perusteella tukikohtiin. Ehkä Viron johtajat teivät virheita, mutta he yrittivät välttyä sotasta ja ihmisuhreista. Nato-n tukikohtia on esimerkiksi Norjassakin. Se ei tarkoitta sitä, että USA voisi otta valtaan koko maassaan, miehittää koko Norjan, niin kuin tapahtui Virossa. Johtokunta jopa tapetiin tai lähetetiin Siperiaan. Jotkut pakenivat. Ja Viron armeijan soturit eivät liitynyt punaarmeijan, vain menivät metsään (metsavennad), tai Suomeen armeijan. Sotan aikana , kun punaarmeija julisti mobilisaation, piti virolaisten tietysti menna armeijan, muuten olisi joututtu ammutuksi.
2. En ymmrrä miten voi faktojen kertominen koulussa voi olla loukkava.Miehitys ei ole mikään loukkava sana,eikä tarkoitettu loukkamiseksi, se on vain juriidinen fakta.

Väino kirjoitti...

Puhutaan nyt vielä siitä toisesta miehityksestä (1944), mitä te sanotte vapauttamiseksi.
Jo, periaatessa alussa tapahtuikin jotain vapauttamisen kaltaista. Mutta, miksei mentyy sitten kotiin takaisiin? Ei Viron kansa halunnut liityä Neuvostoliitton, tai kommunnistista hallitusta.
Mä tuon teille yhden näyten.
Esimerkiksi jos jossain puistossa raiskataan nuorta naista, hän huuta apua. Ohi kulkenut mies tulee apuun, vapautta naisen, ja sitten se sen sijan että mennä nyt omille teille, se rupee itse sitä naista raiskamaan. Niin miten nyt tämä nainen pitäis suhtautua siihen "vapauttajan"? Pitäiskö olla kiittolinen?, kun hänet vapautettiin? tai ei? Monimutkainen tilanne?
Ja jos se "vapauttaja" tuntee itsean sankariksi, ja pystyttä itselle muistomerkin tapahtuman muistoksi, niin miten suhtautua siihen muistomerkkin naisen näkokulmasta? Pitäiskö nainen kunnioittaa sitä, kun muistomerkit ovat pyhiä (teidän sanonta)??
2. Luulette tietävaän hyvin paljon Viron historiasta. Mä olen puhunut ihmisten kanssa , jotka elivät siihen aikaa(2. msota). Näitä ihmisiä on vielläkin elossa. Miten te voitte tietää silminnäkijoista enemmän? Teillä on hyvät teoriat, ja hyvä fantasiaa, voisitte ruveta "science-fiction" kirjailijaksi. Mutta jos esitätte fantasiotasi totuudeksi, tarkoitta se silkka valheiden levittämistä.

Väino kirjoitti...

Bäckman:"Virossa kukaan ei voi valittaa asioistaan oikeuteen, koska heti alkaa vaino eli pogromi. Silloin tulee vaikeuksia työpaikalla, vaikkapa potkut, ja lisäksi myös vaimon ja miehen työpaikka on vaarassa."
*
Tyhjät sanat vain. Odottaisiin tosiasioita. Jo edellissesa kirjessa mä pyysin faktoja.
Mäkin voin sanoa sitä samaa, mitä sanoitte,- Suomen, Ruotsin tai Islannin suhteen. Se ei tee siitä totta.
P.S. Olen muuten valittanut oikeudeen Virossa ja ei tuntenut minkäänlaista vainoa tai pogromia. Tietysti asiat voisivat aina olla parempiin.

Johan Bäckman kirjoitti...

On hyvin loukkaavaa, että te, "Väinö", vertaatte vapauttajasoturia raiskaajaan. Juuri tätä minä tarkoitan pogromeilla eli vainotoimilla, jotka kohdistuvat venäläisiin lapsiin koulussa.

Väino kirjoitti...

Voisittiko kuvailla yhtää pogrommia tai vainotoimia Viron koulussa? Muakin kiinnostaisi se, miten se käytännössä tapahtuu.

Arto Tuominen kirjoitti...

Vierailin muutamia vuosia sitten Tallinnan Juutalaisessa seurakunnassa ja sen yhteydessä toimivassa koulussa.

En hämmästynyt lainkaan, kun koulun pihamaalla tapaamani lasten vanhemmat kertoivat lastensa joutuneen toistuvasti virolaisten uusnatsien (lue: skinien)hyökkäilyjen ja ahdistelun kohteeksi koulumatkoillaan.

Koulun läheisyydessä näkyi myös juutalaisvastaisia graffiteja.

Tilanne vanhempien keskuudessa näytti olevan jännittynyt ja odottava. Myös turvatoimia seurakunta- ja koulurakennuksessa oli ymmärtääkseni tiukennettu.

Vähemmistöjen osa, muidenkaan kuin venäläisten, ei liene Virossa hivelevän hyvä.

Arto Tuominen
ihmisoikeus- ja kulttuuritoimittaja Suomesta

lahtari kirjoitti...

Virossa tosiaan näkee skinheadeja, Suomessa moiset taitavat olla suunnilleen sukupuuttoon kuolleita. Viron ja Israelin suhteet ovat kuitenkin sen verran lämpimät, että skinheadit eivät taida olla varsinaisesti vallassa. Venäjällä taitaa kuitenkin olla vielä enemmän skinheadeja.

Väino kirjoitti...

Jos se on totta, mitä Arto kirjoiti, niin skinien ahdistelut pitää kyllä tuomitaa.
Olen kuitenkin varma, että Virossa ei ole enemmän tai vähemmän näitä kaikenlaisia äärimmäis ryhmituksiä, kuin missään muualla maailman paikassa.
Arto:"Vähemmistöjen osa, muidenkaan kuin venäläisten, ei liene Virossa hivelevän hyvä."
Mä en tiedä pitäisko venälaisiä kutsua vähemmistöksi. Neuvostoaikana oli mulla koko ajan semmoinen tunne, että venäläiset ovat enemmistö.

Väino kirjoitti...

Bäkman:"Viro on tehnyt kaikkensa saadakseen aikaan mahdollisimman huonot suhteet Venäjän kanssa. Itse asiassa Viron ja Venäjän välillä ei juurikaan ole mitään suhteita. Viro on tehnyt kaikkensa estääkseen normaalien suhteiden kehittymisen Venäjän kanssa"
*
Eikös teillä ole koskaan tullut mielen, että asiat voivat olla päinvastoin.
Viron sanankäyttö Venäjän kohti muuttui Pronksiyön jälkeen, kun Venäja suoran sanojen aloitti sotan Viron vastaan. Sitä ennen oli Viro koko ajan yrittänyt suhteiden parantamista Venäjan kanssa, jonkun minesterin aikana ollut jopa liian mieliksi Venäjalle. Viron presidentit ovat esittanet monta kutsuja Venäjan presidenteille, että he voisivat tapailla ja keskustella. Mutta kun Venäja ei kiinosta... Suhteiden luomisen tarvitaan myös toinen puoli.
Sen sijan Venäja on siitä lähtijen kun Viro itsenäistyi koko ajan ajannut vihamielista politiikka koko Baltian suhteen. Aluksi - pari vuotta Jeltsinin aikana oli rauhallista, kun Venäja oli varma, että Baltian maat eivät pysyy itsenäisenä ja pyytävät pian, että heidät odettaisiin takaisiin Venäjän. Mutta kuin selvisi, ettei näin menee, Venäjän käytös muuttui.
Viron suurin syy Venäjän edessä on se, että se itsenäistyi. Venäjä ei voi antaa sitä anteeksi. Eli Venäjän lähtokohdasta suhteet parantuvat silloin, kuin Viro on takaisin Venäjän sylissä.
Tämä Venäjän käyttämä retoorikka (venälaisten kiusaminen, diskriminointi jne.) alkoi ennen kuin Viron valtio oli alannut toimia. Ja sitä samaa on tullut koko ajaan Moskovasta tänänpäivän asti. Venäja julisti kaksinkertaiset tullimaksut Viron kaupoille (ilman mitään järkevä syytä). Viro ei vastannut samalla.
Saman aikana kasvoi myös Venäjän propaganda oma väestön kohti. Baltiasta on luotu vihamielisten fashististen pikkuvaltioiden kuva. Kremlin kontroloiman television reportterit olivat aina Virossa paikalla, kun tapahtui jotain , mitä voisi käyttä propagandan hyväksi (esim. Erna retk).
Onko se esim. normaali, että Venäjän valtion tukemalla nuorisojärjestön kotisivulla sanotaan virolaisia fashistiksi ja Viron fashistiseksi valtioksi? On myös sivu, missä otsikossa lukee: Viron valtiollinen fashismi.

Arto Tuominen kirjoitti...

Paras tapa selvittää ihmisoikeuksien tilaa ja vähemmistöjen kohtelua on varsin yksinkertainen: Asiaa kannattaa kysyä vähemmistöiltä itseltään, esimerkiksi venäläisiltä, juutalaisilta tai vaikka pakolaisilta.

Tuntuuko heistä siltä, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan ja että heillä on samat elämisen ja menestymisen mahdollisuudet kuin valtaapitävällä enemmistölläkin.

Viranomaisten raportteihin ja lausumiin ei kannata sokeasti luottaa, heillä kun on kaikkialla maailmassa sama tapa kiillottaa asioita hohdokkaammaksi kuin todellisuudessa ovat.

Arto Tuominen

Valkobandiitti kirjoitti...

Kaikkien vähemmistöjen vähemmistö ovat vähemmistökommunistit, kommunistithan jo itse ovat vähemmistö, aina. Suomessa vähemmistökommunistit erottuivat, kun Tsekkoslovakia miehitettiin 1968. Heidän mukaansa mitään miehitystä ei tapahtunut, vaan joukot kutsuttiin maahan. 'Ei ammuttu laukaustakaan', mikä ihmeen miehitys? Joukot jäivät sitten maahan pysyvästi, kai etsimään niitä kutsujia, oli niin vaikea löytää.
Samalla logiikalla Viroakaan ei miehitetty, vähemmistön logiikalla.

Kerro mulle ajasta
kerro mulle tilasta
kerro kotitalosta
ja kesäkuusta josta
kaikkialla kerrotaan
kummallista legendaa
että muka tapoimme
me itse itsemme.

minta71 kirjoitti...

Väinön kommentit ovat - toisin kuin Bäckmanin - linjassa kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden vuoden 1940 tapahtumia koskevien tulkintojen kanssa.

Mainitsin toisessa kommentissa alla, että Bäckmanin kannattaisi keskustella mm. kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemen kanssa Baltian statuksesta Neuvostoliitossa sekä tutustua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lausuntoihin. Vaikka tuomioistuimella ei ole päätösvaltaa historiallisten tapahtumien tulkinnassa, on mielenkiintoista todeta että se kerta toisensa jälkeen Viroa koskevassa päätöksessä käyttää termiä "Soviet Occupation".

Johan Bäckman kirjoitti...

Voitteko osoittaa Koskenniemeltä julkaisun, jossa hän on todistanut, että Neuvostoliitto miehitti Viron?

Karjala takaisin kirjoitti...

"Sitä paitsi tuona päivänä kymmenet, jopa sadat tuhannet ihmiset tuovat kukkia Pronssisoturin luokse. Luulenpa, että suunnitelmissa olevalle "Vapaussodan" muistomerkille ei koskaan tuoda niin paljon kukkia."

Taisi arvio mennä noin tuhat kertaa yläkanttiin.