tiistai 30. syyskuuta 2008

Svar till HBL

Min nya bok "Pronssisoturi - Viron patsaskiistan tausta ja sisältö" (Tarbeinfo 2008) har fått samtliga finska och estniska personer – bl.a. Henrik Lax, Anna Rotkirch, Stefan Brunow, Mikael Enckell, Lasse Lehtinen, Sofi Oksanen och Ben Zyskowicz – att underteckna ett "öppet brev", där det krävs undervisningsförbud för mig på HU. Den enda motiveringen för kravet är att boken är kritiskt inställd mot Estland. Enligt dem, finns det endast en "rätt" tolkning gällande Estland och dess historiska bakgrund. Avvikande åsikter skall förbjudas och de som yttrar sig om saken får avgå från sin post.

  

Under hela HU:s historia, har det inte skett ett liknande angrepp såväl mot yttrande- och åsiktsfriheten som mot universitetets autonomi. Lehtinen och Lax borde stöda demokratin och yttrandefriheten i europarlamentet, men av någon orsak stöder de istället Estlands apartheid-politik och begränsandet av åsiktsfriheten. Vem företräder de egentligen?

  

Även PEN-klubbens ordförande Jukka Mallinen har undertecknat detta "öppna brev", vars syfte är att begränsa min yttrandefrihet samt att förhindra mitt arbete på grund av mina politiska åsikter. Hur ställer sig den internationella PEN till detta? I PEN-klubbens stadgar "förbinder sig medlemmarna att motarbeta varje slag av inskränkning av yttrandefriheten i det land och samhälle där de verkar". Brevet har undertecknats även av PEN-klubbens medlem Sofi Oksanen, som nyligen anklagade Finlands huvudkonsulat i St.Petersbug för censur med sina dikter.

  

Jag förundrar mig över den obefintliga historiska kunskap som finländska samt estniska skribenter och politiker uppvisar. Det är ett vetenskapligt faktum, att Sovjetunionen inte ockuperade Estland. På hösten 1939 förflyttades den Röda arméns trupper till Estland på basen av bilaterala avtal. Den estniska armén nedrustades inte, och ingen ville heller försvara Konstantin Päts diktatur. Detta har konstaterats av flere historiker, såsom Osmo Hyytiä, Martti Turtola och Magnus Ilmjärv, samt av den erfarne korrespondenten Leena Hietanen. Den Röda armén kunde inte ockupera Estland under hösten 1944, eftersom det inte längre fanns ett Estland. Detta avlägsnar trots allt inte det faktum, att det sovjetiska regimet gjorde brott mot mänskligheten såväl i Estland som på andra håll. Ryssarna var de som led mest.

 

Den estniska apartheid-regeringen använder "ockupationsmyten" som vapen mot ryssarna. Syftet är att förorsaka skuldkänslor och att stämpla dem som "kolonisatörer". Med hjälp av ockupationsmyten försvagar man ryssarnas ekonomiska, politiska och kulturella ställning i Estland, genom att bl.a. beröva dem medborgarskap och rösträtt. Meningen med apartheid-politiken är att förvränga den ryska bakgrunden till en enbart kriminell och våldsam "ockupation". I verkligheten har ryssarna en lång historisk bakgrund i Estland och ett antal släkter har bebott landet i århundraden. Journalisten Leena Hietanen har rätt i påståendet om att ockupationsmyten är hets mot en folkgrupp. Det är fråga om politiskt förtryck och hets till rasistiskt hat. Det kunde även bedömas som ett brott att tala om Estlands "sovjetockupation" i Finland.

 

Detta "öppna brev" som begränsar såväl åsikts- som den vetenskapliga friheten, har skrivits av den i Finland bosatta politikern Iivi Masso, som även är kandidat i kommunalvalet. Hans uppgift verkar vara att sprida Estlands apartheid-politik till Finland. Detta gäller också Imbi Paju, som även undertecknat brevet, som i likhet med Sofi Oksanen försöker i sina böcker göra ockupationsmyten till ett slags socialpornografi. Jag vill ändå inte tysta ner dem, eftersom de har yttrande- och åsiktsfrihet. Jag undrar trots allt, varför Estlands president Toomas Hendrik Ilves har skrivit förord till Pajus bok och varför Paju tillsammans med Estlands ambassadör Merle Pajula författar russofobiska texter till finska tidningar. Vill Estland göra ett apartheid-samhälle även av Finland? Man får inte glömma bort, att den ryskatalande minoriteten i Finland snart är större än den finlandssvenska.

 

Jag är vårt universitet väldigt tacksam för, att med stödjandet av min åsiktsfrihet har den finländska demokratin förstärkts. Jag hoppas att Estlands ambassadör i Finland, Merle Pajula, förstår att Finland aldrig kommer att bli ett apartheid-samhälle. Människor som älskar demokrati och frihet får aldrig glömma, hur Estland förtrycker den ryska befolkningen i landet.

 

Johan Bäckman

Docent

Helsingfors universitet

1.10.2008
HBL: "Sovjetiska befriare skändas"


Rasister och gravskändare. Det är ord som forskaren Johan Bäckman tar till när han går till angrepp mot Estland, enligt honom en apartheidstat som inte har någon framtid i det moderna Europa.

Forskaren Johan Bäckmans bok "Pronssisoturi" har debatterats i veckor i Estland. När han nu kallar till presskonferens i Helsingfors är det inte bara boken och uppståndelsen kring den han vill tala om. Han verkar själv gilla att provocera, men det öppna brev i vilket hans lämplighet att undervisa i estnisk rättspolitik vid Helsingfors universitet ifrågasätts ser han som en provokation mot den finländska undervisnings- och åsiktsfriheten. 

 

– Det är helt unikt. Aldrig tidigare, inte ens under sovjettiden, har man på ett så grovt och fientligt sätt angripit den akademiska friheten.
 
Ingen åsiktsfrihet
Bäckman är nöjd med att ledningen för Helsingfors universitet inte har gett efter utan tänker låta honom undervisa. Han påpekar att huvudarkitekterna bakom brevet är från Estland.
 
– Där finns ju ingen åsiktsfrihet. Man använder den här taktiken mot dem som har fel åsikt, hotar och sprider lögner.
 
Bäckman berättar att han efter att boken kommit ut har fått många hotfulla telefonsamtal, e-postmeddelanden och brev. Han poängterar att det inte är esterna han vill åt, det är den estniska staten som saknar existensberättigande.
 
– Det är fråga om en apartheiddiktatur som bildats för att främja det estinska språket och den estniska kulturen. Landet borde aldrig ha godkänts som medlem i EU.
 
De estniska makthavarnas behandling av den ryska minoriteten är enligt Bäckman rasistisk. Lågvattenmärket sattes när minnesmärket i Tallinn över stupade sovjetsoldater utplånades. Så som det hela gick till var det en klen tröst att bronsstayn restes på ett annat ställe.
 
– Det var rena gravskändningen. Man spred illvilliga lögner om de stupade och kvarlevorna av en av dem har man tappat bort.
 
Bäckman är bekymrad över att den estniska intelligentian tiger.
– De enda ljuspunkten är Jaan Kaplinski. Han har tagit avstånd från den frånstötande russofobin som breder ut sig. 
 
I Bäckmans bok ifrågasätts den estniska nyare historieskrivningen i grunden. Estland var enligt honom aldrig ockuperat, sovjettrupperna befriade ju landet från det nazistiska Tyskland. 

MARIANNE LYDÉN 


Финский историк, автор книги о "Бронзовом солдате" Йохан Бэкман: "Эстония еще вернется в состав России"

 30.9.2008Екатерина Забродина

"Перенос монумента воину-освободителю в Таллине стал началом падения эстонского государства. Нельзя исключить, что уже через десять лет Эстония может оказаться в составе России..." Неудивительно, что такой прогноз финского историка, доктора общественно-политических наук Йохана Бэкмана стал настоящей "бомбой". Причем еще до выхода его книги "Бронзовый солдат - истинные причины и суть борьбы вокруг памятника". Теперь она издана в Эстонии - пока только на финском. О том, почему Бэкман пришел к столь неутешительным выводам, он рассказал корреспонденту "Известий" Екатерине Забродиной.

вопрос: Выход вашей книги 22 сентября был приурочен к 64-й годовщине освобождения Таллина от фашистской оккупации?

ответ: Именно так. Только власти Эстонии не признают ни фашистскую оккупацию республики, ни ее освобождение Красной Армией. Эстонцы хотят переписать свою историю. Миф о "советских оккупантах", который они придумали, позволяет им проводить политику апартеида в отношении русских.

Ни для кого не секрет, что сегодня это люди "второго сорта" в Эстонии. Они лишены гражданских и политических прав, не могут голосовать на выборах - хотя, как и все, платят налоги! Ведется война против русских детей, которым со школы внушают, что они - "дети оккупантов". Это же настоящий психотеррор! И так называемый демонтаж "Бронзового солдата" с площади Тынисмяги - наглядное воплощение этой политики апартеида, о чем я пишу в своей книге.

"Перенос памятника - начало распада страны"

в: Почему вы решили вернуться к апрельским событиям прошлого года?

о: Начать с того, что уничтожение мемориала началось давно. В 1990-м с площади убрали Вечный огонь, потом уничтожили оригинальные мраморные таблички с именами павших воинов. А в прошлом году добрались до самого памятника и могилы. Причем это сейчас известно, что памятник перенесли на кладбище на окраине города. Но тогда, накануне 27 апреля, никто не знал, что будет с "Солдатом". Было понятно, что его хотят уничтожить. А эксгумация останков воспринималась как оскорбление мертвых.

Естественно, что последовал "русский бунт". Важно понять: в нем были черты восстания, гражданской войны и даже революции. Только после этого правительство Эстонии решило отказаться от уничтожения "Бронзового солдата". Вот сегодня судят нескольких "зачинщиков" тех беспорядков. Но в том-то и дело, что никто ничего не организовывал, все было спонтанно. Действия эстонских властей привели к негативным последствиям в государстве - начался распад Эстонии.

в: Вы не преувеличиваете?

о: Конечно, нет! После апрельских событий эстонское общество окончательно раскололось. Разные группы населения не хотят жить вместе. Интеграция русских уже не происходит. Налицо полный распад общества.

в: Но вы говорите о том, что еще лет десять - и эстонское государство перестанет существовать. На каком основании сделан такой радикальный прогноз?

о: Я не могу делать научных прогнозов на сей счет. Естественно, никаких доказательств у меня нет и быть не может. Это мое личное мнение. Эстония сотни лет находилась в составе России. Естественно предположить, что все может вернуться.

"Путин мне книгу не диктовал!"

в: Москва не раз заявляла, что не претендует на суверенитет бывших союзных республик.

о: Я думаю, что многие в Эстонии сами хотят воссоединения с Россией. Ведь так уже было в 1940 году. Тогда в Эстонии была диктатура Константина Пятса, и эстонцы не стали поддерживать его режим. Республика вошла в Советский Союз, причем мирным путем. Я не исключаю, что ситуация может повториться. Очень многие в Эстонии не хотят жить при нынешнем авторитарном режиме. Сегодня то и дело вспоминают 1937 год - НКВД, аресты, репрессии. Но сейчас в Эстонии - самый настоящий 37-й год!

в: В чем это проявляется?

о: Власти инициируют театральные процессы - наподобие суда над Героем Советского Союза Арнольдом Мери, которого обвиняют в "геноциде". Судят и диссидентов, несогласных с режимом. Люди уже опасаются высказывать свое мнение, боятся арестов, компроматов в прессе. У многих - страх перед спецслужбами. Любой эстонец, критикующий власть, может потерять работу. В атмосфере витает подозрительность, страну охватила шпиономания. Всюду мерещатся русские шпионы.

Меня вот тоже называли российским агентом - говорили, что я веду пропаганду в интересах Москвы! Это ерунда. Я обычный финн, просто работал в вашей стране и поэтому говорю по-русски. Вообще тут многие говорят по-русски. А удалось мне все это написать потому, что я независимый ученый, работаю в университете. Путин мне книгу не диктовал! Между прочим, и до меня несколько серьезных финских ученых и журналистов критиковали Эстонию. Понимаете, мне хотелось устроить хорошую интеллектуальную провокацию. Дать импульс дискуссии, которую сами эстонцы, может, и не смогли бы начать.

"Эстонское общество - одна сплошная фобия"

в: Вы не боитесь, что "интеллектуальная провокация" со столь смелыми прогнозами, наоборот, поднимет волну антироссийских настроений - в эстонском обществе возникнут новые фобии?

о: Да ведь эстонское общество - это и так одна сплошная фобия! Общества как такового нет - есть истерия и постоянный страх. А долго так продолжаться не может. К тому же история с памятником повлияла на международную конъюнктуру. По репутации Эстонии нанесен удар. Она стала большой проблемой для НАТО. Это серьезная организация, и она не хочет конфликта с Россией. Но у нее есть военные обязательства перед членами альянса. Скажите - будет ли кто-нибудь защищать режим апартеида в Эстонии?

Или возьмем Евросоюз. Сейчас и он не может найти общий язык с Россией. Да, у таких стран, как Германия, Франция, Италия, хорошие отношения с Москвой. Но Эстония, Латвия, Польша постоянно стараются ее задеть. Налицо глубокий раскол внутри Евросоюза. И история с памятником, возможно, стала началом его распада. Так что мы пока даже не представляем себе истинного значения этих событий.


http://www.izvestia.ru/world/article3121042/

Vastine Turun Sanomille

Turun Sanomat 30.9.2008

Historian julkista käyttöä tutkittava

Ari Niemen kolumnissa ”Monen dokumentin dosentti” (TS 25.9.) annetaan ymmärtää, että minun tai muiden tutkijoiden tulkinnoissa historiaa voitaisiin käännellä miten tahansa. Yleensä uusien tulkintojen syntyyn liittyy kuitenkin tutkimuksellinen tausta ja kehittely. Nykyisin tutkitaan myös yhä enemmän sitä, mihin ja miksi historian tulkintoja tarvitaan ja miten niitä käytetään.

Virossa vahvasti liioiteltua ja vääristeltyä tulkintaa ”neuvostomiehityksestä” käytetään vähemmistön sortamiseen. Kuten pitkäaikainen TS:n kirjeenvaihtaja Leena Hietanen muotoilee, Viron miehitysmyytti on kiihotusta kansanryhmää vastaan. Sillä on psykologinen funktio: vähemmistöstä halutaan tehdä epäluotettava valtaväestön silmissä ja heille yritetään valaa jo lapsesta saakka heikko itsetunto. Heitä syytetään miehittäjiksi ja kyydittäjiksi, siis väkivallantekijöiksi. Jopa sotilastukikohdan entinen siivooja saa kuulla olevansa ”sotilaseläkeläinen” eli miehittäjä.

Ari Niemi voi vitsailla ”historian tulkinnoilla”, mutta asia on silti vakava. Kysymys on sortopolitiikasta. Miehitysmyytin julkinen käyttö on hyvin kaukana siitä, mitä todella tapahtui Viron liittyessä Neuvostoliittoon. Tästäkin on paljon uutta suomalaista ja virolaista tutkimustietoa. Martti Turtola ja Magnus Ilmjärv ovat hyvin yksiselitteisesti todenneet, että kysymys ei ollut miehityksestä. Jostakin syystä kukaan ei ollut halukas puolustamaan Konstantin Pätsin seisahtunutta hallintoa, Viron armeijaa ei koskaan tarvinnut edes riisua aseista.

Mutta Viron miehitysmyytin kiistäminen ja Viron rikollisen apartheid-politiikan tuomitseminen eivät mitenkään tee tyhjiksi neuvostovallan tekemiä ihmisyyden vastaisia rikoksia. Niistäkin on puhuttava, kuitenkin liioittelematta. Esimerkiksi ”kyydityksistä” on puhuttu vahvasti liioittelemalla. Monelle vuoden 1941 kyyditys eli joukkokarkotus merkitsi pelastusta, kuten puolelle Viron juutalaisista. Jopa natsit kirjoittivat, että neuvostovalta pelasti puolet Viron juutalaisista Venäjälle. Viron holokaustissa loput Viron juutalaisista tapettiin, asialla olivat virolaiset vapaaehtoiset.

Johan Bäckman

Dosentti, Helsingin yliopistoVastaus Harri Raitikselle


Suomen Viro-yhdistysten liiton puheenjohtaja Harri Raitis ottaa kantaa Pronssisoturi-kirjaani toistamalla myyttejä Viron "neuvostomiehityksestä". Vihamieliseen valtaukseen viittaava miehitys-sana on väärä, sillä neuvostototukikohdat perustettiin Viroon kahdenvälisten sopimusten perusteella. Kesäkuussa 1940 Postimees-sanomalehti otsikoi: "Neuvostoliiton uusien osastojen saapuminen Viroon alkoi. Kaikki on sujunut rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä". 


Suoranaisen väärän tiedon Raitis esittää väittäessään, että Viron armeija riisuttiin aseista. Kun Viro liittyi Neuvostoliittoon kesällä 1940, Viron armeija jäi aseisiin ja suurin osa sen upseeristosta ja aliupseeristosta virkoihinsa. Vangitsemisiin ryhdyttiin vasta Saksan hyökättyä. Punaiseen Armeijaan liitetty Viron armeija jatkoi elämäänsä melko itsenäisenä ja vapautti Viron natsimiehityksestä syksyllä 1944. 


Raitis viittaa kesän 1941 joukkokarkotuksiin eli "kyydityksiin". On totta, että suuri joukko ihmisiä siirrettiin sodan jaloista Venäjälle. Se oli oikea ratkaisu sodan kynnyksellä. Jokainen valtio puhdistaa sodan uhkan alla rintamalinjansa epävakaista elementeistä. Sitä paitsi moni virolainen pelasti tällä tavoin nahkansa. Venäjälle pelastautuivat niin Georg Ots kuin Lennart Merikin, joista emme ehkä muutoin olisi kuulleet mitään. Myös puolet Viron juutalaisista pelastettiin Venäjälle. Presidentti Konstantin Päts vietiin salonkivaunussa Leningradiin illalliselle hotelli Astoriaan ja sieltä Ufaan, missä perheelle annettiin kotiapulainenkin. Ylipäällikkö Laidoner vietiin perheineen Penzaan. Siellä perheelle annettiin lukaali valtion laskuun ja kenraalille maksettiin eläke. Kyyditys ei siis merkinnyt varmaa kuolemaa, suorastaan päin vastoin. 


Viron nykyisen valtion olemassaolo perustuu "miehitysmyytille". Sitä käytetään Viron venäläisen vähemmistön poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen aseman heikentämiseen. Venäläiset leimataan "miehittäjiksi", vaikka monilla venäläisillä suvuilla ja perheillä on Virossa vuosisatainen historia. En voi muuta kuin ihmetellä Suomen Viro-yhdistysten liiton puheenjohtajan heikkoa ja vanhoihin klisheisiin pohjautuvaa historiantuntemusta.


Johan Bäckman


Dosentti

Helsingin yliopisto

maanantai 29. syyskuuta 2008

Avoin kirje Suomen PEN-klubin jäsenille

Syvästikunnioitetut Suomen PEN-klubin jäsenet!

Ainakin kaksi Suomen PEN-klubin jäsentä, Iivi Anna Masso (joka tietääkseni on jäsen, joskaan ei täysin varmasti) ja lisäksi Sofi Oksanen, ovat lähestyneet yliopistoani ja kansainvälistä mediaa vaatimuksilla rajoittaa sanomiseni vapautta työpaikallani Helsingin yliopistossa. Masso ja Sofi ovat allekirjoittaneet "avoimen kirjeen", jonka mukaan antaisin "väärää" tietoa historiasta ja näin ollen luennointini yliopistolla pitäisi estää. Tosin tarkempaa näyttöä siitä, missä ja milloin tämä "väärä" tulkinta olisi esitetty, en ole saanut. Kuitenkin he väittävät, että jo mahdollinen "väärä" tulkintani historiasta olisi perusteena sille, että en saisi luennoida yliopistolla ollenkaan.

Peruskirjanne mukaan PEN-klubin jäsenet "sitoutuvat vastustamaan kaikkea ilmaisun vapauden tukahduttamista omassa maassaan ja yhteiskunnassaan". 

Tiedustelen kohteliaimmin teiltä, onko siinä teistä mitään omituista, että sananvaputta vaalivan PEN-klubin jäsenet (tai ainakin yksi jäsen) lähtevät oikein urakalla tukkimaan erään suomalaisen kirjailijan suuta? Miten tämä sopii PEN-klubin vaalimiin sananvapauden ihanteisiin? Eikö PEN-klubin ja sen jäsenten ennemminkin pitäisi lähteä tukemaan kirjoitus- ja opetustyötäni ja vaalimaan myös minun sananvapauttani? 

Tämä on erityisen omitusta siksi, että juuri äsken samainen Sofi nosti PEN-klubin avustuksella metelin jäätyään erään pietarilaisen runoillan ulkopuolelle. Kysymys oli kuulemma venäläisestä sensuurista, kun Sofin ei annettu avata suutaan Pietarissa runoilijana. Suomen PEN-klubi otti yhteyttä oikein ministeriin, joka korjasi asian. 

Nyt samainen Sofi on kuitenkin ilmoittanut avoimen kirjeen kautta Helsingin yliopistolle ja maailmalle, että minun suuni pitäisi sulkea kyseisen yliopiston tiloissa.

Miten tämä sopii ajamiinne ihanteisiin?

Pyydän PEN-klubia hyvin pikaisesti ottamaan kantaa asiaan ja kertomaan, ajaako klubinne myös virallisesti ainakin yhden tai miksei kahdenkin jäsenenne minulle yliopistossani ajamaa puhe- ja esiintymiskieltoa. Onko PEN-klubi sen kannalla, että historiasta ja nykyajasta on vain yksi tulkinta?

Kunnioittavasti,

Johan Bäckman
Dosentti
Helsingin yliopisto
Kansalaispalautetta Pronssisoturi-kirjastani

Olen saanut seuraavanlaista kansalaispalautetta: Arvoisa Herra Bäckman!
Haluan kiittää teitä julkaisuistanne, jotka tuovat rohkeasti esiin vaietut tosiasiat Venäjän sekä Viron tilanteesta. Olen lukenut kirjanne ”Saatana saapuu Helsinkiin” ja se on todellakin täyttä asiaa hienosti kirjoitettuna.
Vielä en ole saanut käsiini uusinta teostanne ”Pronssisoturi”, mutta olen seurannut mielenkiinnolla siitä noussutta keskustelua. Odotan innolla, että saan kirjakauppaan tilaamani kirjan nopeasti. Uskon, että teos ei tuota pettymystä. Olen vieraillut useasti Virossa ja jokaisella matkalla olen käynyt Tallinnan vapauttajien muistomerkillä. Patsaan siirron ja sitä edeltäneiden tapahtumien  jälkeen en ole enää pitänyt mielekkäänä matkustaa Viroon.
Mielestäni osoitatte ihailtavaa rohkeutta kertoessanne totuuden kipeistäkin kysymyksistä, vaikka todenpuhuminen tietyistä asioista ei olekaan ”muotia”. Teidän mielipiteenne ja tapanne sanoa asiat ovat kuin raikas tuulahdus tässä ummehtuneessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Suuret kiitokset!
Toivotan Teille menestystä työssänne ja voimia muutoinkin. Te ette ole yksin. Meitä kanssanne samaan tapaan ajattelevia on Suomessakin paljon, vaikka emme saa nykytilanteessa helposti ääntämme kuuluviin.
Toivon, että saamme jatkossakin nauttia terävän kynänne tuotoksista!
Ystävällisin terveisin:

XXXXXXX


Johan
Du har ordnat med en riktig storm. Tänk så ovilliga vissa "intellektuella" är att verkligen diskutera! De vill inte ha diskussion, de vill endast se sina fördomsfulla aggressiva teser upprepade.
Allt oftare citeras det finsk ryska forumet i olika sammanhang. Det är nog dags att parera: Varför har ni La Russophobe på er hemsida, ni som arbetar för mänskliga rättigheter och mot rasism?

XXXX
Terve,
 
Lähetän sinulle - tiedoksi - alla olevat kaksi kirjoitustani. 
 
"Minähän en sävellä Pravdaa varten"

Kirjarovioiden ja kieltolistojen paluu "demokratiaan" on ollut jo jonkin aikaa ounasteltavissa. USA:ssa informaation vapautta on monin laein ja käytännöin rajoitettu, verukkeena suojautuminen "sivistynyttä maailmaa" vastaan hyökkäävältä "terrorismilta".

Naapurissamme – Venäjällä ja Baltian tasavalloissa – todellista toisinajattelua ei juuri suvaita. Joidenkin suomalaisten älyköiden lyöttäytyminen mielipidepoliisien seuraan ei oikeastaan yllätä.

Valtion palkkaamat jumalopin "tutkijat" ovat vuosien ajan kertoneet ihmisille ties mitä kaikkea - sekä opetuksessaan että varsinkin extra-muros-toiminnassaan. Tässä vapaa-ajattelija Jussi K. Niemelällä olisi kyllä voinut olla sarka kynnettävänään!

Eräs suomalaisista allekirjoittajista on sukua Hitlerin Saksaa jatkosodassa liehitelleelle ulkoministerillemme, mikä ei luonnollisestikaan saa tarkoittaa "guilt by association" (jota kirjoittajat tosin mielestäni itse eivät riittävästi karta). Anna Rotkirch ei tietääkseni ole vaatinut jatkosotaa kaunistelleiden "tiedemiesten" potkimista oppituoleiltaan.

- - - - -

Berliinin Opernplatzilla pystytettiin vuonna 1933 rovio, jossa tuhottiin 20.000 nidettä – mukana Heinen, Mannin, Marxin ja Remarquen kaikki teokset.

Suuresta Šostakovitšista kerrotaan (muistaakseni Solomon Volkovin sinänsä kiistellyssä kirjassa), että hän tokaisi: "Minähän en sävellä Pravdaa varten!" kun hänet arvosteluin, uhkailuin ja mestaroinnein haluttiin savustaa musiikkijärjestöistä ja sävellystyöstä.

"Käsikirjoitukset eivät syty" (рукописи не горят) on kuuluisa repliikki vainotun kirjailija Bulgakovin romaanissa "Mestari ja Margarita".

Kun Andrei Saharov oli 1968 "samizdatina" julkaissut esseensä edistyksestä, rauhanomaisesta rinnakkainelosta ja älyn vapaudesta hänet temmattiin pois siihenastisesta tutkimuksestaan, "valtiolle vaarallinen" kun oli.

Vuonna 1953 yhdysvaltalaisen senaattori Joseph McCarthyn kommunistivainot huipentuivat pitkän "kommunistimielisten kirjailijoiden" luettelon julkiseen esittämiseen. Lyhyeksi aikaa karismaattinen ja viinaan menevä McCarthy onnistui saamaan pauloihinsa koko valtion johdon.Presidenttikin lausahti:

"En näe, että liittohallituksen tulisi sallia kirjoja, joiden sisältönä on hallituksen tuhoaminen. Sellainen olisi hulluuden huippu."

Mccarthyismin vaikutus esimerkiksi yliopistoihin oli syvä ja pitkään pysyvä. Jonkun kuuluisan historioitsijan kirjasta luin kerran (1990-luvulla) vertauksen mccarthyismin ja 1800-luvulle saakka vallinneen orjatalouden välillä:

"Riittää kun pieksee muutamia yksilöitä. Muut tajuavat mistä on kyse ja pysyvät aloillaan."

Toisin kuin McCarthy aikoinaan Bäckmanin päätä vadille vaativilla kirjoittajilla ei (ainakaan vielä) ole valtiota talutusnuorassaan - joten luvassa voi olla herkullisen tasaväkinen väittely siitä, mikä on valhetta, mikä totta.

Itse en ole Bäckmania lukenut, mutta tiedän joidenkin ilmiantokirjeen laatijoiden olleen hanakoita unohtamaan Viron menneisyyden kipukohtia. "Old habits die hard."

- - - - - - - - - - 

"Der wildgewordene Kleinbürger"

Jag är ointresserad av att förbättra världen eller få människor att ta reson; ointresserad (nuförtiden) av att ens skriva för andra än mig. Ibland behöver man dock fästa någonting på papperet, mest för att klara ut hur man reagerat.

Jag vet alltså icke (repeat: icke) vad docenten Bäckman skrivit som får dig att hysteriskt gripa till skymford.

Men låt mig ponera att grundstriden gäller de estniska beslutsfattarnas rätt att behandla Estlands ryssar som Untermenschen. (Det är träffande  att säga "apartheid" om det är denna behandling som menas.)

Alla som någon gång vistats i Tallinn vet att ryskan är osynlig i gatubilden. Men majoriteten av alla som utför "lägre" arbeten talar ju ryska sinsemellan!

Språklig förödmjukelse, otänkbar i moderna demokratier – ja, t.o.m. i Finland.

Också vi finländare avkrävs – som er "tropp" krävt, i statsnyttans = finlandiseringens namn – acceptans av denna bedrövliga chauvinism.

Man anser att vi skall förstå – och många "förstår" tyvärr! – att de ryskspråkiga måste hunsas för att de är ryssar och därför "haft makten".

Men de ryssar som nu kölhalas i Estland - och en del andra likasinnade odemokratiska länder - har varit undersåtar i en diktaturstat där de ingenting hade att säga till om!

Skuldbeläggandet av SUKP (där det lokala ledargardet var ester) har blivit ett skuldbeläggande av... ryssar. Bekvämt. För en totalitarist.

Ryssarna! Över 95 procent av dem oskyldiga till hur landet regerades. Åtminstone långt oskyldigare än Andrus Ansip och en stor del av den estnisktalande gräddan!

För Samuel Johnson var, som du nog minns, patriotismen "the last refuge of a scoundrel".

Desto intressantare har det varit att läsa ditt (XXXXXXs) samvetsömma  bagatelliserande av "mammors gamla synder"*).

Mediestalinisterna i Finland hade ju faktiskt mediemakt – i årtionden – vilket är mer än de förhatliga ryssarna i Reval, Hapsal och Narva hade.

Visst har jag själv – godmodig som jag är – för något år sedan offentligen velat dra ett streck över radiostalinianernas grova försök att styra och ställa över informationen. (Man har ju sett ännu värre saker.)

Men  "stalinism" är en läggning och ett sinnelag. En del figurer omkring oss är in- och utvända stalinister. Jag har inte  någon orsak att ändra karakteristiken bara för att de ytligt sett börjat hylla "andra" andliga centra, "nya" käpphästar.  Om man ylar med vargarna är man "stalinist". Punctum.

Den totalitära attityd jag avser innefattar också din egen bornerade ängslan att ens höra frågor, om svaren inte redan ingår i den för tillfället högljuddaste gruppens katekes. Du lägger systematiskt benen på ryggen så fort du får den oskyldigaste fråga! Du vill helt enkelt inte diskutera. Inte ens Bäckman diskuterar du – det är liksom bekvämare att var ute i offentligheten och härja, tillsammans med andra likadana.

Jag drar slutsatsen – den är visserligen hemsk, men väl känd från tidigare generationers stalinistiska argumentering - att du inte ens läst Bäckmans bok utan bara ordnat in dig i ett vargflocksbeteende. 

Till den stalinistisk-hitleristiska läggningen tror jag inte man föds; man förvärvar den genom att sluta sitt sinne. Med tiden, när man börjar bli gammal (som du), står förloppet inte längre att hejda.

En öppnare läggning bevarar mig från ditt oblida (eller blida, hur man nu vill) öde, i det att jag alltid vill förkovra mig. Det är mitt högsta nöje. Även om konservatismen tilltar med åldern, förblir man den man varit.

*) Kristina Rotkirch

Viktig anmärkning:

Jag är inte dummare än att jag ser de genomgripande skillnaderna mellan nazism, en våldslära, och kommunism, en föga realiserbar strävan att framhäva det bästa hos människan.

Jag talar ju nu om en mentalitet, om dig, om "småborgaren som löper amok" för att citera Trotskij.

mvh

XXXXX

sunnuntai 28. syyskuuta 2008

Pronssisoturi-kirja saatavana kaikista kirjakaupoista

Pronssisoturi-kirja on nyt saatavana kaikista hyvinvarustetuista kirjakaupoista Suomessa!

Kirjan esittelyteksti:

Kun Viron hallitus hävitti Tallinnan vapauttajien muistomerkin ja kaatoi sitä vartioineen Pronssisoturi-patsaan huhtikuussa 2007, Tallinnassa roihahti venäläinen kapina. Riiasta Vladivostokiin kaikui huuto: virolaiset ovat fasisteja! Dosentti Johan Bäckmanin kirja on jännittävä sukellus Suomen ja Viron historian torjuttuihin muistoihin sekä siihen kevääseen, jolloin Tallinnan Pronssisoturi-patsaasta tuli venäläisen Intifadan eli kansannousun symboli.

Kirjan tiedot:

JOHAN BÄCKMAN:
PRONSSISOTURI - VIRON PATSASKIISTAN TAUSTA JA SISÄLTÖ

Kustantaja:Tarbeinfo
Painosvuosi:20080922
Sidosasu:nidottu, pehmeäkantinen, 381 sivua
Kieli:SUOMI
ISBN13:9789985972175
Kuntoisuus:UUSI
Toimitusaika 4-8 arkipäivää

SAATAVANA KAIKISTA HYVINVARUSTETUISTA KIRJAKAUPOISTA JA NETTIKIRJAKAUPOISTA!

lauantai 27. syyskuuta 2008

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Dosentti Johan Bäckmanin kirja ”Pronssisoturi – Viron patsaskiistan tausta ja sisältö” (Tarbeinfo 2008) esitellään Suomen tiedotusvälineille Helsingissä tiistaina 30.9. kello 13.00 Vltava-ravintolan 4. kerroksessa Havel-kabinetissa, osoite Elielinaukio 2, Helsingin Rautatieaseman vieressä.


Dosentti Bäckmanin Pronssisoturi-kirjasta on käyty kuumaa keskustelua Viron medioissa jo kolme viikkoa. Kirjaa on käsitelty myös kaikilla Venäjän valtakunnallisilla tv-kanavilla. Bäckman pitää kirjassaan Pronssisotilaan siirtoa suurena virheenä ja puhuu jopa ”Viron historian lopusta”.


Tilaisuudessa esiintyy myös kirjan kustantaja, Tarbeinfo Oy:n kustannuspäällikkö ja Venäjän kirjailijaliiton pääsihteeri Vladimir Iljashevitsh.


Lisätietoja: Johan Bäckman, p. 040 503 5474, e-mail johan.backman@helsinki.fi


Keskustelua kirjasta: http://pronssisoturi.blogspot.com


Arvostelukappaletilaukset: pronssisoturi@gmail.com

perjantai 26. syyskuuta 2008

Neuvostomiehitystä ei ollut

Otsikko virolaisessa Postimees-lehdessä 18.6.1940: NEUVOSTOLIITON UUSIEN OSASTOJEN SAAPUMINEN VIROON ALKOI. Alaotsikko: KAIKKI ON SUJUNUT RAUHALLISESTI JA HYVÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ. Itse juttu kertoo seuraavaa: 

Sunnuntaina 16.06. Viron ja Neuvostoliiton hallitusten saavuttaman täydentävän sopimuksen mukaisesti, neuvostojoukkojen sijoittaminen alkoi varhain maanantaiaamuna niille sovittuihin uusiin asuinpaikkoihin. Viron alueelle jo vastavuoroisen avunantosopimuksen perusteella aiemmin sijanneet Neuvostoliiton yksiköt saivat maanantaiaamun kuluessa useiden rajanylityspaikkojen kautta täydentäviä lisäjoukkoja. Kaikkien Neuvostoliiton sotaväen osien liikkuminen ja uudelleensijoitus on tapahtunut hyvässä järjestyksessä tehtyjen suunnitelmien mukaan ilman välikohtauksia. Hallitus on edelleen vakuuttunut, että kaikki kansalaiset suhtautuvat hyväntahtoisesti kaikkiin uusiin järjestelyihin, säilyttäen uudessa tilanteessa rauhallisuuden ja järjestyksen ja tehden jokaipäiväistä työtään normaalisti.

Mikä ihmeen "miehitys"?

Vastine Helsingin Sanomille 26.9.2008

Historiaa pitää saada tutkia


Muutaman virolaisen ja suomalaisen mielipidevaikuttajan avoimessa kirjeessä Helsingin ylipiston johdolle minut rinnastetaan holokaustin kieltäjään, koska olen julkaissut Viron historiaa kriittisesti ruotivan kirjan. Rinnastus on omituinen, sillä Pronssisoturi-kirjaani sisältyy ensimmäinen seikkaperäinen kuvaus Viron holokaustista eli juutalaisten ja romanien kansanmurhasta Virossa toisen maailmansodan aikana. Virossa murhattiin fasistimiehityksen aikana 1941-1944 ainakin 125 000 syytöntä ihmistä, heidän joukossaan kaikki Viron juutalaiset ja romanit.


Kirjassani käsitellään myös Viron liittäminen Neuvostoliittoon sekä kyyditykset sekä arvioidaan näihin liittyviä tulkintoja. Toisin kuin Viron medioissa on väitetty, kirjassani ei ennusteta Virolle loppua kymmenen vuoden sisällä eikä suositella Viron liittymistä Venäjään. Saamani tiedon mukaan moni kirjeen allekirjoittajista ei ole tutustunut kirjaani.


Avoimen kirjeen allekirjoittajien yritys puuttua opetustyöhöni yliopistolla on selvää stalinismia. Jokaisella on oltava vapaus esittää tulkintansa historiasta ilman vainotoimia tai vaatimuksia pysyttäytyä vain yhdessä tulkinnassa. Historia ei pyri lopulliseen totuuteen vaan argumentoituun debattiin. Vain totalitäärisissä maissa poliitikot voivat puuttua yliopisto-opetuksen sisältöihin.


Johan Bäckman

Dosentti

Helsingin yliopisto