tiistai 30. syyskuuta 2008

Svar till HBL

Min nya bok "Pronssisoturi - Viron patsaskiistan tausta ja sisältö" (Tarbeinfo 2008) har fått samtliga finska och estniska personer – bl.a. Henrik Lax, Anna Rotkirch, Stefan Brunow, Mikael Enckell, Lasse Lehtinen, Sofi Oksanen och Ben Zyskowicz – att underteckna ett "öppet brev", där det krävs undervisningsförbud för mig på HU. Den enda motiveringen för kravet är att boken är kritiskt inställd mot Estland. Enligt dem, finns det endast en "rätt" tolkning gällande Estland och dess historiska bakgrund. Avvikande åsikter skall förbjudas och de som yttrar sig om saken får avgå från sin post.

  

Under hela HU:s historia, har det inte skett ett liknande angrepp såväl mot yttrande- och åsiktsfriheten som mot universitetets autonomi. Lehtinen och Lax borde stöda demokratin och yttrandefriheten i europarlamentet, men av någon orsak stöder de istället Estlands apartheid-politik och begränsandet av åsiktsfriheten. Vem företräder de egentligen?

  

Även PEN-klubbens ordförande Jukka Mallinen har undertecknat detta "öppna brev", vars syfte är att begränsa min yttrandefrihet samt att förhindra mitt arbete på grund av mina politiska åsikter. Hur ställer sig den internationella PEN till detta? I PEN-klubbens stadgar "förbinder sig medlemmarna att motarbeta varje slag av inskränkning av yttrandefriheten i det land och samhälle där de verkar". Brevet har undertecknats även av PEN-klubbens medlem Sofi Oksanen, som nyligen anklagade Finlands huvudkonsulat i St.Petersbug för censur med sina dikter.

  

Jag förundrar mig över den obefintliga historiska kunskap som finländska samt estniska skribenter och politiker uppvisar. Det är ett vetenskapligt faktum, att Sovjetunionen inte ockuperade Estland. På hösten 1939 förflyttades den Röda arméns trupper till Estland på basen av bilaterala avtal. Den estniska armén nedrustades inte, och ingen ville heller försvara Konstantin Päts diktatur. Detta har konstaterats av flere historiker, såsom Osmo Hyytiä, Martti Turtola och Magnus Ilmjärv, samt av den erfarne korrespondenten Leena Hietanen. Den Röda armén kunde inte ockupera Estland under hösten 1944, eftersom det inte längre fanns ett Estland. Detta avlägsnar trots allt inte det faktum, att det sovjetiska regimet gjorde brott mot mänskligheten såväl i Estland som på andra håll. Ryssarna var de som led mest.

 

Den estniska apartheid-regeringen använder "ockupationsmyten" som vapen mot ryssarna. Syftet är att förorsaka skuldkänslor och att stämpla dem som "kolonisatörer". Med hjälp av ockupationsmyten försvagar man ryssarnas ekonomiska, politiska och kulturella ställning i Estland, genom att bl.a. beröva dem medborgarskap och rösträtt. Meningen med apartheid-politiken är att förvränga den ryska bakgrunden till en enbart kriminell och våldsam "ockupation". I verkligheten har ryssarna en lång historisk bakgrund i Estland och ett antal släkter har bebott landet i århundraden. Journalisten Leena Hietanen har rätt i påståendet om att ockupationsmyten är hets mot en folkgrupp. Det är fråga om politiskt förtryck och hets till rasistiskt hat. Det kunde även bedömas som ett brott att tala om Estlands "sovjetockupation" i Finland.

 

Detta "öppna brev" som begränsar såväl åsikts- som den vetenskapliga friheten, har skrivits av den i Finland bosatta politikern Iivi Masso, som även är kandidat i kommunalvalet. Hans uppgift verkar vara att sprida Estlands apartheid-politik till Finland. Detta gäller också Imbi Paju, som även undertecknat brevet, som i likhet med Sofi Oksanen försöker i sina böcker göra ockupationsmyten till ett slags socialpornografi. Jag vill ändå inte tysta ner dem, eftersom de har yttrande- och åsiktsfrihet. Jag undrar trots allt, varför Estlands president Toomas Hendrik Ilves har skrivit förord till Pajus bok och varför Paju tillsammans med Estlands ambassadör Merle Pajula författar russofobiska texter till finska tidningar. Vill Estland göra ett apartheid-samhälle även av Finland? Man får inte glömma bort, att den ryskatalande minoriteten i Finland snart är större än den finlandssvenska.

 

Jag är vårt universitet väldigt tacksam för, att med stödjandet av min åsiktsfrihet har den finländska demokratin förstärkts. Jag hoppas att Estlands ambassadör i Finland, Merle Pajula, förstår att Finland aldrig kommer att bli ett apartheid-samhälle. Människor som älskar demokrati och frihet får aldrig glömma, hur Estland förtrycker den ryska befolkningen i landet.

 

Johan Bäckman

Docent

Helsingfors universitet

1.10.2008
HBL: "Sovjetiska befriare skändas"


Rasister och gravskändare. Det är ord som forskaren Johan Bäckman tar till när han går till angrepp mot Estland, enligt honom en apartheidstat som inte har någon framtid i det moderna Europa.

Forskaren Johan Bäckmans bok "Pronssisoturi" har debatterats i veckor i Estland. När han nu kallar till presskonferens i Helsingfors är det inte bara boken och uppståndelsen kring den han vill tala om. Han verkar själv gilla att provocera, men det öppna brev i vilket hans lämplighet att undervisa i estnisk rättspolitik vid Helsingfors universitet ifrågasätts ser han som en provokation mot den finländska undervisnings- och åsiktsfriheten. 

 

– Det är helt unikt. Aldrig tidigare, inte ens under sovjettiden, har man på ett så grovt och fientligt sätt angripit den akademiska friheten.
 
Ingen åsiktsfrihet
Bäckman är nöjd med att ledningen för Helsingfors universitet inte har gett efter utan tänker låta honom undervisa. Han påpekar att huvudarkitekterna bakom brevet är från Estland.
 
– Där finns ju ingen åsiktsfrihet. Man använder den här taktiken mot dem som har fel åsikt, hotar och sprider lögner.
 
Bäckman berättar att han efter att boken kommit ut har fått många hotfulla telefonsamtal, e-postmeddelanden och brev. Han poängterar att det inte är esterna han vill åt, det är den estniska staten som saknar existensberättigande.
 
– Det är fråga om en apartheiddiktatur som bildats för att främja det estinska språket och den estniska kulturen. Landet borde aldrig ha godkänts som medlem i EU.
 
De estniska makthavarnas behandling av den ryska minoriteten är enligt Bäckman rasistisk. Lågvattenmärket sattes när minnesmärket i Tallinn över stupade sovjetsoldater utplånades. Så som det hela gick till var det en klen tröst att bronsstayn restes på ett annat ställe.
 
– Det var rena gravskändningen. Man spred illvilliga lögner om de stupade och kvarlevorna av en av dem har man tappat bort.
 
Bäckman är bekymrad över att den estniska intelligentian tiger.
– De enda ljuspunkten är Jaan Kaplinski. Han har tagit avstånd från den frånstötande russofobin som breder ut sig. 
 
I Bäckmans bok ifrågasätts den estniska nyare historieskrivningen i grunden. Estland var enligt honom aldrig ockuperat, sovjettrupperna befriade ju landet från det nazistiska Tyskland. 

MARIANNE LYDÉN 


11 kommenttia:

minta71 kirjoitti...

Johan Bäckman sanoi...
1) millä perusteilla katsot pystyväsi paremmin arvioimaan ihmisoikeustilannetta Baltiassa kuin ETYK ja EN?
- En ole yrittänytkään arvioida ihmisoikeustilannetta Baltiassa. Arvioin tämän hetken tilannetta Virossa, joka on todella huono. Viro on päästetty EU:n jäseneksi, joten sen ihmisoikeustilannetta ei tarpeeksi monitoroida tällä hetkellä. Siksi tarvitaan esim. Leena Hietasen kaltaisia rohkeita journalisteja, jotka jättävät nimensä historiaan. Sillä, mitä ETYJ tai EN mahdollisesti ovat joskus sanoneet Virosta, ei ole nyt mitään merkitystä.
2) mikäli ETYK ja EN ovat väärin perustein katsoneet Viron ja Latvian kansalaisuuslait olevan linjassa kansainvälisen oikeuden asettamien ehtojen kanssa, niin he lienevät myös väärässä venäläisvähemmistöjen etuja puolustavissa lausunnoissaan, eikö vain? Tai sinäkö päätät milloin he ovat oikeassa ja milloin eivät?
- Kansallisuuslaki on eri asia kuin kansallisuuslain soveltamisen tuottama todellinen tilanne. ETYJ ja EN eivät ole silloin arvioineet tai osanneet ennakoida todellista tilannetta.
++++++++++++++++++++++++++++
Minta vastaa:
Neuvoisin sinua tutkimaan Euroopan Neuvoston sivustoja esm.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=952667&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Eli tilannetta on arvioitu viimeksi vuonna 2006 , ja Viroa patistetaan mm. nopeuttamaan naturalisaatioprosessia, mutta missään ei puhuta Apartheidista tai siitä, että Viron kansalaisuuslaki, sen soveltaminen tai venäjän kielen asema olisivat ristiriidassa demokratian kanssa. Tilannetta seurataan jatkuvasti, seuraava raportti ilmestynee piakkoin, ja EN:n johtopäätökset vuoden 2006 tilanteesta, jolloin ei-kansalaisten määrä todennäköisesti oli vielä suurempi, venäjän kielen asema sama kuin nyt jne jne ovat melkein täysin ristiriidassa sinun ja Hietasen väittämien kanssa. Missään ei puhuta huonosta ihmisoikeustilanteesta. Et siis ole vielä vastannut kysymykseen, millä perusteilla sinä olet pätevämpi arvioimaan ihmisoikeustilannetta Virossa kuin esimerkiksi PACE/EN?


Tallinnan vapauttajien muistomerkin hävittäminen ja hautojen häpäisy lopettivat venäläisväestön "integraation" lopullisesti. Tätäkään ETYJ ja EN eivät osanneet aavistaa.
+++++++++++++++++++++++

Minta vastaa:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1123955&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Eli Viroa moititaan patsaan siirrosta, mutta PACE:n puheenjohtajan sanoin "I understand that the monument is controversial as it symbolises, although in different ways, painful moments of Estonia and Russia’s past. Precisely because of this, the soldiers that this memorial commemorates should have been left to rest in peace rather than being used as a political tool.”

Milloinkohan Bäckman ymmärtää, että patsas "symbolises, although in different ways, painful moments of Estonia...'s past "?

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1129923&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

The Secretary General expressed his understanding for the reasons why the Estonian authorities have decided to move the remains of these soldiers, but also reservations about the way it has been done. He called on politicians and public in Estonia to draw conclusions from these events and accept that on such delicate and potentially divisive matters, even the best intentioned initiatives may backfire if they are not prepared, discussed and implemented with appropriate sensitivity.

Terry Davis called on the Russian authorities to be more respectful and less emotional in the way they express their opinions on such a sensitive issue. He stressed that they should abstain from threats and pressure against their neighbour, and that they should be careful not to encourage or give an excuse, even inadvertently, for aggressive attitudes against Estonia in Russian public opinion. He also asked the Russian Federation to show greater understanding for the painful memories associated with the Soviet presence in Estonia after the war.

Miten olisi Bäckman, ehkä sinunkin kannattaisi "show greater understanding for the painful memories associated with the Soviet presence in Estonia after the war". ?

Tai taasko EN on väärässä ja Bäckman oikeassa?3) Miksi ihmeessä Viron pitäisi tulkita v. 1940 tapahtumat täysin yleisestä (kansainvälisen oikeuden ja historiantutkijoiden enemmistön) poikkeavalla tavalla vain sen takia että Bäckman, Hietanen ja Venäjän hallitus, toisin sanoen häviävän pieni vähemmistö, on asiasta eri mieltä?

- Kyse ei ole vain 1940 tapahtumista. Kyse on syksyn 1939, kesän 1940 ja syksyn 1944 tapahtumista. Niissä ei ole kysymys miehityksestä. En tiedä, mitä tarkoitat "kansainvälisen oikeuden ja historiantutkijoiden enemmistön" kannalla. Kuka on tuo "enemmistö"? Turtolan ja Ilmjärven kirjat ovat tieteen viimeinen sana. Tutkija itse valitsee ne lähteet, joihin luottaa. Myös Osmo Hyytiä on kirjoittanut samaten kuin Turtola ja Ilmjärv. Itse asiassa on vaikeata löytää asiallista tutkimusta, jossa "miehitys" pystyttäisiin todistamaan.
+++++++++++++++++++

Minta vastaa:

Kerran vielä, lyhyesti:

- Miltei kaikki (ts. suuri enemmistö) länsieurooppalaiset kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Neuvostoliiton toimet Baltiassa, oli kyse sitten vuodesta 1939, 1944 tai mikä tahansa olivat laittomia

- Suurin osa- eli enemmistö - historijoitsijoista ovat tästä samaa mieltä. Olen lukenut kymmeniä teoksia Baltian historiasta, tieteelliseltä tasolta ulkopuolisten (siis ei minun) arvioiden mukaan yhtä hyviä jos ei parempia kuin Turtolan, Ilmjärven ja Hyytiän teoksia.

Eli toistamiseen: miksi ihmeessä Viron hallituksen pitäisi kuulla sinua, Hietasta ja Venäjän hallitusta tässä asiassa????
Bäckman väittää Venäjän olevan maailman demokraattisin maa. Valtiotieteilijänä voin ilmoittaa hänelle suoraan, että mikäli sovellamme mm. Helsingin yliopistossa ja muualla tieteellisessä maailmassa yleisesti käytetyt demokratiakriteerit, niin väite ei valitettavasti pidä paikkaansa. Tähän Bäckman saattaa väittää, että demokratiakriteerit eivät sovellu Venäjään. Ok, no, mutta miksi ne sitten soveltuisivat Viroon?

- Virolla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Viro ei missään tapauksessa ole demokratia.
+++++++++++++++++++++
Minta vastaa:

EN ja ETYJ ovat - vuosina 2006 ja 2007 tekemiensä havaintojen perusteella - kanssasi täysin eri mieltä.Venäjällä kansan tahton on toteutunut erittäin hyvin esimerkiksi valtakunnallisissa vaalissa.
+++++++++++++++++++
Minta vastaa:

Jälleen PACE/ EN on kanssasi täysin eri mieltä. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1221469&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Lainaus PACEn raportista:
In particular, the following major areas raised concern:

· The merging of the state and a political party is an abuse of power and a clear violation of international commitments and standards.

· The media showed strong bias in favour of President Putin and the ruling United Russia party.

· The new election code makes it extremely difficult for new and smaller parties to develop and compete effectively.

· There were widespread reports of harassment of opposition parties.Virossa koko kansa ei saa edes äänestää.

+++++++++++++++++
Ks. yllä.

Eli toistamiseen Bäckmanin ja Hietasen väitteet ovat miltei täysin ristiriidassa johtavien eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden lausuntojen kanssa, mutta Viron pitäisi kuulla Bäckmania ja Hietasta?

Johan Bäckman kirjoitti...

Kommentteja "mintalle":

Johan Bäckman sanoi...
1) millä perusteilla katsot pystyväsi paremmin arvioimaan ihmisoikeustilannetta Baltiassa kuin ETYK ja EN?
- En ole yrittänytkään arvioida ihmisoikeustilannetta Baltiassa. Arvioin tämän hetken tilannetta Virossa, joka on todella huono. Viro on päästetty EU:n jäseneksi, joten sen ihmisoikeustilannetta ei tarpeeksi monitoroida tällä hetkellä. Siksi tarvitaan esim. Leena Hietasen kaltaisia rohkeita journalisteja, jotka jättävät nimensä historiaan. Sillä, mitä ETYJ tai EN mahdollisesti ovat joskus sanoneet Virosta, ei ole nyt mitään merkitystä.
2) mikäli ETYK ja EN ovat väärin perustein katsoneet Viron ja Latvian kansalaisuuslait olevan linjassa kansainvälisen oikeuden asettamien ehtojen kanssa, niin he lienevät myös väärässä venäläisvähemmistöjen etuja puolustavissa lausunnoissaan, eikö vain? Tai sinäkö päätät milloin he ovat oikeassa ja milloin eivät?
- Kansallisuuslaki on eri asia kuin kansallisuuslain soveltamisen tuottama todellinen tilanne. ETYJ ja EN eivät ole silloin arvioineet tai osanneet ennakoida todellista tilannetta.
++++++++++++++++++++++++++++
Minta vastaa:
Neuvoisin sinua tutkimaan Euroopan Neuvoston sivustoja esm.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=952667&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Eli tilannetta on arvioitu viimeksi vuonna 2006 , ja Viroa patistetaan mm. nopeuttamaan naturalisaatioprosessia, mutta missään ei puhuta Apartheidista tai siitä, että Viron kansalaisuuslaki, sen soveltaminen tai venäjän kielen asema olisivat ristiriidassa demokratian kanssa. Tilannetta seurataan jatkuvasti, seuraava raportti ilmestynee piakkoin, ja EN:n johtopäätökset vuoden 2006 tilanteesta, jolloin ei-kansalaisten määrä todennäköisesti oli vielä suurempi, venäjän kielen asema sama kuin nyt jne jne ovat melkein täysin ristiriidassa sinun ja Hietasen väittämien kanssa. Missään ei puhuta huonosta ihmisoikeustilanteesta. Et siis ole vielä vastannut kysymykseen, millä perusteilla sinä olet pätevämpi arvioimaan ihmisoikeustilannetta Virossa kuin esimerkiksi PACE/EN?

*********************************
VASTAUS: En ole väittänyt olevani "pätevämpi" arvioimaan mitään. Minä teen arvioni itsenäisesti ja valikoin itse lähteeni niiden luotettavuuden perusteella. Kyseinen EN:n päätösluonnos aivan oikein huomauttaa kansalaisuutta vailla olevien suuresta määrästä ja kieliongelmista. EN:n asiakirja on tosin vasta luonnos. Se on EN:n tyypillistä kapulakieltä, johon sana "apartheid" ei kuulu. Sana demokratia ei esiinny siellä. Tämän asiakirjan perusteella ei voi sanoa vielä paljoakaan. Se kyllä tukee apartheid-teesiä, koska kansalaisuudettomien huono asema on nostettu päällimmäiseksi. Asiakirja on tosin aika vanha.
*********************************

Tallinnan vapauttajien muistomerkin hävittäminen ja hautojen häpäisy lopettivat venäläisväestön "integraation" lopullisesti. Tätäkään ETYJ ja EN eivät osanneet aavistaa.
+++++++++++++++++++++++

Minta vastaa:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1123955&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

Eli Viroa moititaan patsaan siirrosta, mutta PACE:n puheenjohtajan sanoin "I understand that the monument is controversial as it symbolises, although in different ways, painful moments of Estonia and Russia’s past. Precisely because of this, the soldiers that this memorial commemorates should have been left to rest in peace rather than being used as a political tool.”

Milloinkohan Bäckman ymmärtää, että patsas "symbolises, although in different ways, painful moments of Estonia...'s past "?

********************************
VASTAUS: Ko. lehdistötiedote on yksi tiedote monien joukossa. Siinä kyllä yllättävänkin kriittisesti otetaan kantaa asiaan. Puhe "patsaan siirrosta" on tietyst vääristelyä, sillä kyse ei ollut "patsaan siirrosta" vaan Tallinnan vapauttajien muistomerkin hävityksestä, hautojen häpäisystä ja hyökkäyksestä mielenosoittajia vastaan. Se, että tiedotteessa puhutaan vain "patsaan siirrosta", joka on Viron propagandaa, vähentää asiakirjan luotettavuutta. Mitä patsas symboloi, on mielipidekysymys. Patsas on virolaisen soturin kuva, sen näkee jokainen. Toisaalta jokaiselle se voi symboloida eri asioita (kuten kirjassanikin kerron). Se mitä patsas symboloi, ei voi olla virallinen tai vahvistettu tieto. Se voi symboloida mitä vain.
*********************************

Kysymys "mintalle":

Voisiko "minta" luetella ne kansainväliset asiantuntijat tai historioitsijat, jotka ovat todella tutkineet Viron liittymistä Neuvostoliittoon, ja tutkimustensa perusteella puhuvat "miehityksestä"? Mitkä ovat heidän lähteensä ja perusteensa väitteelle?

Lisäksi pahoittelen, etten voi nyt vastata kaikkiin "mintan" kysymyksiin, koska hänen kirjoituksensa ovat hyvin pitkiä ja vilisevät kysymyksiä. Jos Minta lähettäisi minulle vaikka 20 kysymykstä sähköpostiin pronssisoturi@gmail.com, niin vastaan niihin ja laitan blogiin. Tähän blogikommenttiin on hankalampi kirjoittaa vastauksia.

Johan Bäckman kirjoitti...

Kysymys "mintalle":

Voisiko "minta" luetella ne kansainväliset asiantuntijat tai historioitsijat, jotka ovat todella tutkineet Viron liittymistä Neuvostoliittoon, ja tutkimustensa perusteella puhuvat "miehityksestä"? Mitkä ovat heidän lähteensä ja perusteensa väitteelle?

Lisäksi pahoittelen, etten voi nyt vastata kaikkiin "mintan" kysymyksiin, koska hänen kirjoituksensa ovat hyvin pitkiä ja vilisevät kysymyksiä. Jos Minta lähettäisi minulle vaikka 20 kysymykstä sähköpostiin pronssisoturi@gmail.com, niin vastaan niihin ja laitan blogiin. Tähän blogikommenttiin on hankalampi kirjoittaa vastauksia.

Johan Bäckman kirjoitti...

Tänne blogiin ei voi vastata, koska kysymyksistä ja vastauksista tulee puuroa, josta ei saa selvää. Siis sähköpostiin! Kiitos

minta71 kirjoitti...

Yritän kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi, minusta taas on helpompaa kirjoittaa suoraan blogiin:

Milloinkohan Bäckman ymmärtää, että patsas "symbolises, although in different ways, painful moments of Estonia...'s past "?

********************************
VASTAUS: Ko. lehdistötiedote on yksi tiedote monien joukossa. Siinä kyllä yllättävänkin kriittisesti otetaan kantaa asiaan. Puhe "patsaan siirrosta" on tietyst vääristelyä, sillä kyse ei ollut "patsaan siirrosta" vaan Tallinnan vapauttajien muistomerkin hävityksestä, hautojen häpäisystä ja hyökkäyksestä mielenosoittajia vastaan. Se, että tiedotteessa puhutaan vain "patsaan siirrosta", joka on Viron propagandaa, vähentää asiakirjan luotettavuutta.
++++++++++++++++++++++++++
Eli Bäckman taas osaa arvioida tilannetta paremmin kuin
EN? Jos Bäckman sanoo, että se on propagandaa, niin se on propagandaa?

Mitä patsas symboloi, on mielipidekysymys.
++++++++++++++++++++++++++++++
Aivan oikein. Minkä takia venäläisillä ja Bäckmanilla on oikeus sanella virolaisille, mitä mieltä heidän pitäisi olla patsaasta ja missä patsaan pitäisi olla?


Kysymys "mintalle":

Voisiko "minta" luetella ne kansainväliset asiantuntijat tai historioitsijat, jotka ovat todella tutkineet Viron liittymistä Neuvostoliittoon, ja tutkimustensa perusteella puhuvat "miehityksestä"? Mitkä ovat heidän lähteensä ja perusteensa väitteelle?
+++++++++++++++++++++++++
Halutetessasi voin lähettää sinulle "luettelon" kansainvälisen oikeuden tutkijoista, jotka ovat arvioneet Neuvostoliiton toimia Baltiassa - artikkeleita jne löytyy vaikka kuinka monta esm. Eduskunnan kirjastosta - mutta kenties lähtisit aluksi Martti Koskenniemen puheille? Hän kykenee selittämään sinulle nämä asiat paremmin kuin minä.

minta71 kirjoitti...

VASTAUS: En ole väittänyt olevani "pätevämpi" arvioimaan mitään. Minä teen arvioni itsenäisesti ja valikoin itse lähteeni niiden luotettavuuden perusteella. Kyseinen EN:n päätösluonnos aivan oikein huomauttaa kansalaisuutta vailla olevien suuresta määrästä ja kieliongelmista. EN:n asiakirja on tosin vasta luonnos. Se on EN:n tyypillistä kapulakieltä, johon sana "apartheid" ei kuulu. Sana demokratia ei esiinny siellä. Tämän asiakirjan perusteella ei voi sanoa vielä paljoakaan. Se kyllä tukee apartheid-teesiä, koska kansalaisuudettomien huono asema on nostettu päällimmäiseksi. Asiakirja on tosin aika vanha
++++++++++++++++++++++++++++++
Sana apartheid ei kuuluu missään muualla kuin Bäckmanin, Hietasen ja Venäjän hallituksen parjaamiskamppanjassa. Kehotan sinua tutustumaan muihin Euroopan Neuvoston ja ETYJ:in lasuntoihin Viron tilanteesta. Viron nopeaa kehitystä kohti demokratiaa on kehuttu useampaan otteeseen, vaikka Viroa onkin patistettu helpottamaan muukalaisten sopeutumista virolaiseen yhteiskuntaan.

Johan Bäckman kirjoitti...

Blogissa keskustelu on ehdottomasti liian sotkuista, ulkopuoliset eivät saa siitä selvää. Pyydän lähettämään kysymykset sähköpostissa, niin laitan vastaukseni blogiin. EN:n asiakirjoita, joihin vetoatte, ei missään tapauksessa saa sellaista käsitystä, että Viron kehitys olisi myönteinen.

Timo Elonen kirjoitti...

Esterna vill so innerligt bli väl mottagna in i västvärlden. De kanske skäms för sitt förflutna och tror, att genom att förneka det får det anseende och uppskattning i väst. Samma motiv är bakom deras regerings försök att hålla det kalla kriget i gång, nu mot Ryssland.Ett folk kan ju alltid bygga sin historia på lögnaktiga grunder, som t. ex. i Finland talar fortfarande några människor om 1918-årets inbördeskrig som frihetskrig.
Sättet att politiskt föredra vissa forskare och motsätta andra har i finland lett till och kommer i Estlandatt att leda till motsättningar inom nationen, långsam demokratiutveckling och därigenom även långsam ekonomisk utveckling.
I västvärlden uppskattar man stater efter deras ekonomiska förmåga och välmående. Om Estland sökte samarbete med Ryssland skulle det tjäna mycket på det. Av Rysslands import går en onaturligt stor del genom Finland. Bilar till Rysslands sydligaste delar forslas genom Finland, vilket ju är ohållbart i längden. Bara som förmedlare och som transitoland skulle miljarder € stanna i Estland. Nu när västeuropas hjälp till Estland börjar minska, folket kanske ändrar åsikt. Denna regering gör inte det, för den lever i tankevillor.

lahtari kirjoitti...

"I verkligheten har ryssarna en lång historisk bakgrund i Estland och ett antal släkter har bebott landet i århundraden."

Vad är det här för skitprat? Ingen förnekar, att det har funnit ryssar i Esland för århundraden, i synnerhet gammaltroende. Konstantin Päts mor var rysk. Ryssarna
hade kulturautonomi under första sjävständighetsperioden och alla ryssar vilkas förfäder bodde i Estland under första självständigheten är naturligtvis automatiskt medborgare.

masa kirjoitti...

Eihän täältä löydä enää mitään järjevää kun joka aiheessa on mintan samat copy pastetut pitkät rainat...:(

Johan Bäckman kirjoitti...

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä kirjoittaa blogissaan: "Virossa vielä asuva venäläisvähemmistö on osa neuvostomiehittäjän aikoinaan suorittamaa väestönsiirtoa, jonka tarkoituksena oli korvata alkuperäisväestö uudella kansalla, venäläisillä."

Niemelä siis kokonaan unohtaa, että Virossa venäläisyydellä ja monilla venäläisillä perheillä ja suvuilla on vuosisataiset perinteen. Niemelä leimaa kaikki nuo suvut "miehittäjiksi". Juuri tämä on Viron rasistisen apartheid-politiika ydin. Niemelä ei ole keksinyt mielipiteitään itse, vaan ne ovat tulleet hänelle tiedoksi Viron apartheidin kannattajien taholta. Tavalliset virolaiset eivät ole rasisteja eivätkä ole koskaan kannattaneet apartheid-politiikkaa. Viron kiihkokansallinen eliitti ja ulkovirolaispiirit ovat vetäneet maan siihen tilaan, jossa se nyt on.