lauantai 8. marraskuuta 2008

Kokoomuksen "sensuurikirjelmä"

Ohessa ensimmäistä kertaa julkistettuna alkuperäinen "avoin kirje", jonka avulla 16 suomalaista ja virolaista oikean äärilaidan kulkijaa vaati dosentti Johan Bäckmanille potkuja opetustehtävistä hänen Pronssisoturi-kirjansa takia. Koska kirjeen laatinut kokoomusehdokas Iivi Masso on myöhemmin väärentänyt kirjettä kotisivuillaan, oheinen alkuperäinen kirje on parempi julkistaa alkuperäisenä skannattuna versiona. Myös monet kirjeen allekirjoittajat ovat joko yrittäneet vetäytyä kirjeestä tai vähätellä kirjettä tavanomaiseksi "kritiikiksi". Tosiasiassa kysymyksessä on törkeä hyökkäys yliopiston autonomiaa sekä tieteen ja opetuksen vapautta vastaan. Kirjeen olivat allekirjoittaneet Iivi Anna MassoImbi PajuSofi OksanenStefan BrunowElhonen SaksJevgeni KrishtafovitshSuvi SalmenniemiAnna RotkirchJussi K. NiemeläLasse LehtinenHenrik LaxMikael EnckellKatri VallasteJukka MallinenEvhen Tsybulenko ja Ben Zyskowicz. Erkki Tuomioja  on kutsunut tätä kirjettä "sensuurikirjelmäksi", joka "ei oikein ole sopusoinnussa sellaisten suvaitsevaisuus- ja sananvapausarvojen kanssa, joiden toivoisi olevan mm. europarlamentaarikkojen erityisenä silmätikkuna". Tuomioja huomasi, että kirjeen allekirjoittajia yhdistää russofobia. Yksikään kirjeen kirjoittaja ei ollut lukenut Bäckmanin Pronssisoturi-kirjaa. Kirjeen kirjoittajat pitivät "avoimen kirjeen" koko sisällön tietoisesti poissa Suomen julkisuudesta. Oheinen skannaus on saatu Helsingin yliopiston rehtorin sihteeriltä. Kirjeen alla on Helsingin yliopiston rehtorin Thomas Wilhelmssonin vastaus "avoimeen kirjeeseen". 

Ohessa Helsingin yliopiston rehtorin Thomas Wilhelmssonin vastaus "avoimeen kirjeeseen":

Helsingin yliopistolle osoitetun dosentti Johan Bäckmania koskevan avoimen kirjeen johdosta:


Yliopiston tutkimuksen päätehtävä on etsiä totuutta ja uutta tietoa. Tutkimuksen peruslähtökohdat kriittisyys ja luovuus edellyttävät tutkimuksen ja opetuksen vapautta, joka ulottuu myös yliopiston yksittäisiin tutkijoihin ja opettajiin. Yliopiston johdon ei näin ollen tule puuttua tai ottaa kantaa tutkijoiden esittämiin väitteisiin ja tutkimustuloksiin.


Yliopiston autonomia turvaa sen, että opetuksen ja tutkimuksen vapaus toteutuu myös suhteessa yliopiston ulkopuolisiin tahoihin. Tutkimustulosten ja -väittämien totuuden ja vakavasti otettavuuden arviointi on kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön tehtävä.


Jos tutkimuksessa on rikottu tutkimuseettisiä periaatteita, asia on selvitettävä tutkimuksen eettisten ohjeiden mukaisella menettelyllä.

 

Helsingin yliopistossa dosentin nimittämisperusteina ovat hakijan tieteellinen pätevyys ja opetustaito. Hallintojohtosäännön mukaan dosentilla on oikeus ilman eri määräystä ilmoituksensa perusteella antaa alansa opetusta. Opetuksen tason seuraaminen on tiedekunnan ja laitoksen keskeinen tehtävä.


Helsingin yliopisto tekee läheistä ja molemmin puolin arvostettua ja arvokasta yhteistyötä virolaisten sisaryliopistojensa kanssa. Tällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Helsingin yliopistolle Viron itsenäisyys on erittäin myönteinen asia ja yliopisto näkee, että Viron itsenäisellä valtiollisella asemalla on ollut huomattava merkitys yliopistojenkin suhteiden kehittymiseen nykyiselle tasolle.


Thomas Wilhelmsson

Rehtori


Ohessa Helsingin yliopiston dosentti Johan Bäckmanin vastaus "avoimeen kirjeeseen":

Historiaa pitää saada tutkia


Muutaman virolaisen ja suomalaisen mielipidevaikuttajan avoimessa kirjeessä Helsingin yliopiston johdolle minut rinnastetaan holokaustin kieltäjään, koska olen julkaissut Viron historiaa kriittisesti ruotivan kirjan. Rinnastus on omituinen, sillä Pronssisoturi-kirjaani sisältyy ensimmäinen seikkaperäinen kuvaus Viron holokaustista eli juutalaisten ja romanien kansanmurhasta Virossa toisen maailmansodan aikana. Virossa murhattiin fasistimiehityksen aikana 1941-1944 ainakin 125 000 syytöntä ihmistä, heidän joukossaan kaikki Viron juutalaiset ja romanit.


Kirjassani käsitellään myös Viron liittäminen Neuvostoliittoon sekä kyyditykset sekä arvioidaan näihin liittyviä tulkintoja. Toisin kuin Viron medioissa on väitetty, kirjassani ei ennusteta Virolle loppua kymmenen vuoden sisällä eikä suositella Viron liittymistä Venäjään. Saamani tiedon mukaan moni kirjeen allekirjoittajista ei ole tutustunut kirjaani.


Avoimen kirjeen allekirjoittajien yritys puuttua opetustyöhöni yliopistolla on selvää stalinismia. Jokaisella on oltava vapaus esittää tulkintansa historiasta ilman vainotoimia tai vaatimuksia pysyttäytyä vain yhdessä tulkinnassa. Historia ei pyri lopulliseen totuuteen vaan argumentoituun debattiin. Vain totalitäärisissä maissa poliitikot voivat puuttua yliopisto-opetuksen sisältöihin.


Johan Bäckman

Dosentti

Helsingin yliopisto


Helsingin yliopiston rehtorin ja dosentin vastaukset on julkaistu myös Helsingin Sanomissa:


8 kommenttia:

Väino kirjoitti...

B:"seikkaperäinen kuvaus Viron holokaustista eli juutalaisten ja romanien kansanmurhasta Virossa toisen maailmansodan aikana. Virossa murhattiin fasistimiehityksen aikana 1941-1944 ainakin 125 000 syytöntä ihmistä, heidän joukossaan kaikki Viron juutalaiset ja romanit."
..
En ymmärrä kyllä, mitä tarkoittaat "Viron holokaustilla" ?
Virossa ei asunut kovin paljon juutalaisia ennen sotaa,(verratuna muun Baltian)- noin pari tuhatta, joista enemmistö lähtii maasta ennen sakasalaisten tuloa.
Saksalaiset perustivat Viron keskitysleiriä (Klooga, Kalevi-Liiva), kuten myös kaikkialla muualla miehitetyllä aluella(mm.Puola, Valko-Venäjä jne.) Lähes kaikki vangit Viron leireissa oli tuottu muualta Euroopasta. Vartijoina käyttetiin myös virolaisia ,Saksan armeijassa palvelevia sotureita.He täyttivät kaskyä ja syyttää heitä holokaustista ei ole oikea.
Miksi sä yhdistäät sen nn. holokaustin Viroon ja virolaisiin?
Esim. Puolan aluella surmattiin miljonia juutalaisia, keskitysleireilla,- pitäiskö Puolan ja puolalaisten olla vastuussa siitä? Kansa , joka kärsi eniten 2. maailmansodan aikana?
Semmoinen tulkinta ei ole mikään " vapaus esittää tulkintansa historiasta", se on silkka valhe ja sen suhteen olivat avoimen kirjen kirjoittajat kyllä oikeassa.
Jos haluat kirjoitta syytön ihmisten murhista Virossa 2. maailmasodan aikana, niin pitäis mainittaa myös Neuvostoarmeijan "hävituspataljoni" murhateot virolaisia kohti.

Johan Bäckman kirjoitti...

Venäläiset pelastivat noin puolet Viron juutalaisista mm. kesän 1941 suuressa massadeportaatiossa. Loput puolet murhattiin 1941 loppuun mennessä. Murhaajat olivat virolaisia. Murhaaminen tapahtui saksalaisten valvonnassa.

"Viron holokausti" on oikea nimitys, koska se tapahtui Virossa ja pääosin virolaisten tappajien toimesta. Lennart Meri on sanonut, että Viroa ei tuolloin ollut olemassa, koska Viro oli tuolloin Generalbezirk Estland eli osa natsi-Saksaa. Meri on tavllaan oikeassa. Se oli kuitenkin Viro. Viron Toinen holokausti tapahtui 1942-1944, kun Virossa murhattiin muualta tuotuja juutalaisia.

Virossa siis tapahtui kaksi holokaustia, ensimmäinen ja toinen. Virossa juutalaiset murhattiin todella nopeasti. Vastuussa ovat myös virolaiset ilmiantajat. Virolaiset ilmiantoivat naapureitaan ja työtovereitaan, jopa huostassaan olevia lapsia.

Totta kai kaikkialla murhattiin sodan aikana syyttömiä ihmisiä. Se ei kuitenkaan ole virolaisille mikään vapautus. Virolaiset ovat edelleen sangen antisemitistinen kansa. Mistäköhän se mahtaa johtua?

Kirjoitan kirjassani, että koko natsiaatteen luoja Hitlerin tärkein hovifilosofi Rosenberg, joka kehitti herrakansa-aatteen ja puhui arjalaisista, oli syntyisin Tallinnasta. Mitä se kertoo virolaisesta mielenlaadusta? Keitä te virolaiset olette?

En yritä kiistää, nuvostoterroria virolaisia vastaan.

Väino kirjoitti...

Aika kyyninen väite, kun sanot että venäläiset pelastivat juutalaiset kesän 1941 suuressa massadeportaatiossa. Tämä deportaatio tarkoitti juutalaisille kuolema Siperiassa. Onko Siperiassa kuolla parempi , kuin keskitysleirilla?
2. Ei ole mitään syytä uskoa, että virolaiset olivat erityisen murha himoiset sotan aikana. Kyllä rikollisia on joka maassa, jopa nykypäivänä on Virossa vankiloita (ehkä Suomessakin). Rikollisten teot pitää tietysti rangaistaa.
Aika rankka väite, jos sanot,että virolaiset ovat sangen antisemitistinen kansa. Minusta jopa saksalaiset eivät ole antisemitistinen kansa. Jokaisen kansan seassa löytyy mielipuolia.Virolaiset, päinvastoin, ovat aina suhtautunut suvaitsevasti juutalaisia kohti. Jo 1920-luvulla Virossa annettin ensimäisenä Euroopassa (ehkä ainoana)juutalaisille kultuuriautonomia, eli erioikeudet, siitä huolimatta, että heitä oli Virossa paljon vähemmän kuin esim. venäläisiä.
3.Se on totta, että Rosenberg syntyi Tallinnassa, mutta miten se voi kertoa jotain virolaisesta mielenlaadusta? Olipas tyhmä kysymys.

3.B:" Keitä te virolaiset olette?"
**
Fashisteja. Sen sun pitäis kyllä tietää, jos olet asunut Venäjällä.

Sä tykkäät kirjoitta myyteistä. Seuraavan kirjan vuoksi voin suositella uutta aihetta: se on se Viron fashismin myytti. Miksi Venäja haukkuu Viroa fashistiseksi ja miksi venäläiset kutsuvat virolaisia fashisteiksi?
Vihjaus: Kun 2. maailmasodan loputtua virolaiset eivät ottanut venäläisiä vastaan kuin vapauttajia, leimatin he heti fashisteiksi. Sitä toistetiin jatkuvasti koko neuvostoaikana. Nyt on unohdettu sanan alkuperäinen tarkoitus, siitä on tullut jonkinlainen haukkumasana, mutta se on yhä käyttössä.

Jos olet Pronssikirjaa kirjoittaessa käyttänyt venäläisiä arkistoa jossa puhutaan virolaisista fashisteista, niin sen perustella tehdyt johtopäätökset ovat kyllä vääriä.

Valkobandiitti kirjoitti...

Venäläiset pelastivat noin puolet Viron juutalaisista mm. kesän 1941 suuressa massadeportaatiossa. Loput puolet murhattiin 1941 loppuun mennessä. Murhaajat olivat virolaisia. Murhaaminen tapahtui saksalaisten valvonnassa.

Jos venäläiset oman todistuksesi mukaan pelastivat puolet Viron juutalaisista, se tarkoittaa noin 2000 henkeä, kun itsenäisessä Viron tasavallassa heitä oli reilusti yli 4000. Virossa oli saksalaisten tullessa jäljellä kuitenkin vain noin 1000 juutalaista. Erotukseksi jää 1000 henkeä, jotka siis tuhottin Neuvosto-Virossa eli yhtä paljon kuin saksalaisten toimesta.

"Viron holokausti" on oikea nimitys, koska se tapahtui Virossa ja pääosin virolaisten tappajien toimesta. Lennart Meri on sanonut, että Viroa ei tuolloin ollut olemassa, koska Viro oli tuolloin Generalbezirk Estland eli osa natsi-Saksaa. Meri on tavllaan oikeassa. Se oli kuitenkin Viro. Viron Toinen holokausti tapahtui 1942-1944, kun Virossa murhattiin muualta tuotuja juutalaisia.

Itse Bäckman näin virkkoi: ”Viron tasavalta lakkasi olemasta kesällä 1940. Syksyllä 1944 Viroa ei voitu miehittää, sillä mitään Viroa ei ollut olemassa.”
Olemattomassa Virossa siis kuitenkin holokaustattiin? Et oikein osaa päättää, koska Viro oli olemassa ja koska ei?

Virossa siis tapahtui kaksi holokaustia, ensimmäinen ja toinen. Virossa juutalaiset murhattiin todella nopeasti. Vastuussa ovat myös virolaiset ilmiantajat. Virolaiset ilmiantoivat naapureitaan ja työtovereitaan, jopa huostassaan olevia lapsia.

Anne Frankin antoi ilmi joku hollantilainen, mutta niin suurta hollanninvihaajaa ei löydy, että syyttäisi hollannin kansaa holokaustista.

Totta kai kaikkialla murhattiin sodan aikana syyttömiä ihmisiä. Se ei kuitenkaan ole virolaisille mikään vapautus.

No kerro sitten yksikin toinen kansa, jota et voi tuomita samoin perustein.

Virolaiset ovat edelleen sangen antisemitistinen kansa. Mistäköhän se mahtaa johtua?

Johtuu pelkästään sairaanloisesta estofobiasta.

Kirjoitan kirjassani, että koko natsiaatteen luoja Hitlerin tärkein hovifilosofi Rosenberg, joka kehitti herrakansa-aatteen ja puhui arjalaisista, oli syntyisin Tallinnasta.

Rosenbergin syntymätodistuksessahan ei lukenut Tallinna, kirjoitat siis kirjassasi valheita.

Mitä se kertoo virolaisesta mielenlaadusta? Keitä te virolaiset olette?

Mitä tällaiset valheet kertovat omasta mielenlaadustasi? Mikä oikein olet?

En yritä kiistää, nuvostoterroria virolaisia vastaan.

Taas valhe.

lahtari kirjoitti...

Hups, jotenkin dosentti Bäckmanilta on päässyt unohtumaan mainita, että poliisi ei aloittanut edes esitutkintaa hänen rikosilmoituksestaan. Ollaanpas nyt kiltti ja korjataan unohdus hänen puolestaan.

http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/40079-poliisi-tyrmasi-dosentin-epailyt

Johan Bäckman kirjoitti...

Poliisi ei aloittanut esitutkintaa johtuen puutteellisesta tutkintailmoituksesta. Asia on siirretty valtakunnansyyttäjän käsiteltäväksi.

Kim Peter kirjoitti...

Ilmaisun vapauden kauhukammioon kuuluvat 16 nimeä pysykööt aina esillä!

Itse olen opiskellut lähinnä demokraattisissa länsimaissa. En ole koskaan kuullut näin räikeistä "yhden ainoan totuuden" listoista.

Neuvostoimperiumista kuului joskus kummia. Sieltäkö ovat allekirjoittajien - tai osan heistä - refleksit peräisin?

Johan Bäckman kirjoitti...

Tässä nämä mielipiteen ja tieteen vapauden viholliset ovat:

Iivi Anna Masso, Imbi Paju, Sofi Oksanen, Stefan Brunow, Elhonen Saks, Jevgeni Kristafovitsh, Suvi Salmenniemi, Anna Rotkirch, Jussi K. Niemelä, Lasse Lehtinen, Henrik Lax, Mikael Enckell, Katri Vallaste, Jukka Mallinen, Evhen Tsybulenko, Ben Zyskowicz.

HÄPEÄ MIELIPITEEN JA TIETEEN VAPAUDEN VIHOLLISILLE!